Rätt armering för dubbelvinst i padelhallen

Det är bråda tider för alla som vill bygga hallar för den snabbväxande sporten padel. I april får Härnösand en nybyggd hall i idrottsområdet Högslätten, men det var med nöd och näppe som Ellextre Entreprenad hann gjuta betongplattan innan snön kom.

Lösningen var Celsa Steel Service prefabricerade rullarmering – som bidrog till att spara in tid och tunga lyft.

När allt var klart för byggstart stod vintern i farstun. Beställaren, WY Fastigheter, ville inte förlora någon tid och byggentreprenören Ellextre ville inte riskera att bli stoppade av snön. Då trädde Celsa Steel Service in som partner med sin rullarmering och betongkomplement.

”Vintern jagade oss i hälarna”, säger Peter Nehrer, VD för Ellextre. ”Vi provade med rullarmering. Det gick fort att rulla ut, flera gånger snabbare än att lägga mattor.”

Peter Nehrer konstaterar att användningen av lättarbetad rullarmering innebar att lyftkranen bara behövdes hälften så lång tid och att arbetsmiljön blev skonsammare:

”Ibland är det värt att lägga pengar på material och prefabricering istället för på arbetstid. Det kostar ju att täcka över med presenning eller att skotta bort snö också.”

Peter Nehrer, VD för Ellextre, valde Celsa Steel Service prefabricerade rullarmering för att hinna före snön vid bygget av padelhallen. Han slog samtidigt ett slag för ökad hållbarhet.

Celsa Steel Service arbetar målmedvetet för att vara en aktör som gör skillnad. Företagets tekniska lösningar gör det möjligt för byggbranschen att minska sin klimatpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Koncernen tillverkar sitt armeringsstål av återvunnet skrot och står för ett helhetstänk kring allt från material och vikt till resursanvändning och prefabricering. Ellextre gör i sin tur gärna klimatsmarta materialval, så det föll sig naturligt att kampera ihop.

”Vi försöker också tänka på miljön i alla lägen”, säger Peter Nehrer.

Utöver armering levererar Celsa Steel Service såväl kantbalkar som betongkomplement, som formlösningar med låg kant och låg vikt, som är framtagna för att entreprenörer inte bara ska kunna bygga klimatsmart, utan också på ett snabbt, effektivt och ergonomiskt sätt.

”Rullarmering är skonsamt, för antalet dåliga positioner för ryggen minskar med 75 procent jämfört med när man najar rakstål eller använder ILF, inläggningsfärdig armering”, förklarar Per Lundkvist, regionansvarig Norr på Celsa Steel Service.

Resultatet av matchen mot klockan och snön blev således vinst för såväl miljön som arbetsmiljön. Och bättre ergonomi rimmar fint med förebyggande friskvård i form av padel.

Helhetslösning för armeringsarbetet skänker lugn åt MTA

MTA och armeringsnät

Totalleverans ”på riktigt” av armering, betongkomplement samt specning/mängdning förenklar armeringsarbetet.

MTA och armeringsnät
Hans-Eric Lerbäcka - produktionsledare på MTA - blickar uppåt. Snart är alla nio våningar klara.

Vi besöker Falkenberg (Tröingeberg) där HSB Göta tillsammans med MTA planerar att uppföra ett nytt kvarter med flerfamiljshus. Brf Stinsen är det första flerfamiljshuset som uppförs. Ett punkthus med 35 st bostadsrätter fördelade på nio våningar.

”Celsa har en kunskap och vilja samt ett stort intresse att få projektet att flyta på.”

Det är en strålande dag i mars när vi besöker byggarbetsplatsen. Jag slås av hur prydligt och städat det är. För att vara en byggarbetsplats skall tilläggas… Byggmaterial och verktyg ligger inte utspritt och skräpar i onödan.

För byggprojektet har MTA anlitat Celsa som totalleverantör av armering. Då syftar vi inte på endast armeringsstålet – utan ALLT som har med armeringen att göra: armering, betongkomplement och specning.

Hans-Eric - MTA, språkar med Magnus Bengtsson - Celsa Steel Service

Vi träffar arbetslaget och vår kontakt Hans-Eric Lerbäcka som berättar att armeringsarbetet fortlöpt smärtfritt. Det är den reflektion vi både hoppats på och förväntade oss. Syftet med en totalleverans och helhetslösning är just att minimera riskerna för flaskhalsar och allmänt strul. Samt förenkla för kunden och lägga mer ansvar på oss istället.

Tack vare Celsas breda verksamhet – tillverkning/förädling, egen teknikavdelning och komplett sortiment av betongkomplement – får vi en god överblick över vilken insats som krävs kring armeringsarbetet och kan därmed erbjuda en helhetslösning. Har man kontroll på hela kedjan blir det bättre helt enkelt.

Hans-Eric tar med oss på en rundtur medans vi diskuterar allt mellan himmel och jord. Nåja – allt mellan betongplatta och valvavstängare i alla fall.

Hans-Eric ”Vi (MTA) har haft ett mångårigt samarbete med Celsa på armeringssidan som fungerat bra. Därför kände vi oss trygga med att välja Celsa som totalleverantör av en helhetslösning. Celsa har en kunskap och vilja samt ett stort intresse att få projektet att flyta på. När vi bygger ett projekt som Stinsen är en helhetslösning med armering/betongprodukter från samma leverantör även en tidsbesparande aspekt då Celsa även mängdar tillbehören vid behov.”

Magnus B från Celsa fyller i: ”Vi har ofta en totallösning för MTA och jag är övertygad om att detta sparar en massa tid och pengar på arbetsplats, inte minst att vi tar ansvar för om det skulle bli något fel”.

Celsa krossar datan i Boverkets nya klimatdatabas

Celsa-pallkragar

Krav på klimatdeklaration för nya byggnader planeras införas 2022. Därför har Boverket nyligen lanserat en klimatdatabas (testversion) som hjälper till att utforma klimatdeklarationer.

Syftet med klimatdatabasen är att kunna jämföra CO2-emmissioner mellan leverantörers byggmaterial när man skapar en klimatkalkyl. Databasen innehåller endast generiska klimatdata. Den generiska datan kan dock ersättas med klimatdata från byggmaterialleverantörens EPD (miljövarudeklaration) OM sådan finns tillgänglig.

Klimatdatabasens värden ligger på ca 25 procent högre än motsvarande normalvärde i en EPD. Detta skapar incitament för att ta fram EPD:er och produkter som redovisar låga CO2-värden. Allt för att öka konkurrensen mellan leverantörer.

Så hur bra ligger Celsa till? Celsas EPD redovisar CO2-utsläpp på ca hälften jämfört med den generiska datan! En klar fördel för miljön och byggprojektets klimatdeklaration. Läs mer om kravet på klimatdeklaration.

Celsa-pallkragar