Ansvarstagande


För Celsa Steel Service är god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och låg miljöpåverkan självklara inslag i vår dagliga verksamhet.

För att påminna oss själv om vikten av dessa värden är vi stolta över att stötta barncancerfonden i deras arbete mot cancer.

Vi är också stolta över att förse den Nordiska armeringsmarknaden med världens renaste armeringsstål. Armeringsstålet från Celsas stålverk i Norge är miljövarudeklarerat enligt EPD med 370kg/CO2 ekvivalenter/ton.


Kommentarer inaktiverade.