Grattis Höganäs kommun till finalplatsen i ”Årets miljöbyggnad 2019”!

Vi är stolta över att ha levererat klimatsmart armering till ”Nya Vikenskolan” och därmed medverkat till  byggnadsprojektets goda miljöprestanda.

Valet av armering är en viktig pusselbit för att lyckas certifieras som en miljöbyggnad.

Årets miljöbyggnad 2019 - finalist

Parisavtalet sätter press på världens nationer med klimatarbetet.  Sveriges mål är att uppnå klimatneutralitet senast 2045. Därmed ligger hållbarhet och klimatmål högt upp på agendan i samhällsdebatten.

Då byggsektorn står för ca en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp, är det viktigt med hållbarhetsfokus vid byggnadsprojekt. Planeringen för minskade utsläpp börjar redan i projekteringsstadiet där hela ”värdekedjan” bör genomsyras av hållbarhetstänk. Både arkitektur, infrastruktur och inte minst –  valet av byggnadsmaterial skall tas i beaktning.

Ett viktigt beslutsunderlag vid val av byggnadsmaterial (ur miljösynpunkt) är en så kallad ”EPD – Enviromental Product Declaration”. Den redovisar bl.a emmisionsprestandan för materialet. Celsa Steel Service armeringsstål EPD/miljövarudeklaration visar 370 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat stål. Detta gör stålet till Europas grönaste (jämför med 1030 kg CO2 för genomsnittlig europeisk armering).

Om ambitionen finns för att visa en stark miljöprofil och bygga klimatsmart (och vinna fina priser som Årets miljöbyggnad), är valet av armering  en viktig pusselbit.

Celsa levererar material till miljöcertifierade byggnadsprojekt där vår armering hjälper till att förbättra klimatprestandan.

Just nu är vi extra glada och stolta över att ha levererat till projektet ”Nya Vikenskolan” för Höganäs kommun. Projektet är inte bara nominerat till priset Årets miljöbyggnad 2019, utan även tagit sig fram till en finalplats! Vi på Celsa Steel Service önskar Höganäs kommun och övriga involverade aktörer lycka till med nomineringen!

Läs mer om finalisterna på Sweden Green Building Councils hemsida →

Vad är en Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering av byggnader där byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av organisationen för hållbart samhällsbyggande —  Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad utvärderar sexton olika punkter. Inom tre år utförs en uppföljande kontroll.

Byggnadens energianvändning granskas, både förbrukning och att energin som används är så miljövänlig som möjlig. Innemiljön utvärderas. Både luftkvalité och radonhalt. Även insläpp av dagsljus (för trivsel)  kontrolleras.

Den goda miljöprestandan för en miljöbyggnad är inte bara en god affär för miljön —  en del banker ger faktiskt mer fördelaktiga bolån för den som bor i en certifierad miljöbyggnad.

Liknande artiklar