Prefabricerad armering förenklar byggnation av 380 kilometer lång växelströmsförbindelse.

Sverige behöver mer el. Ett faktum som bland annat den gröna omställningen driver på.  Därför byggs en ny växelströmsförbindelse mellan Sverige och Finland – Aurora line. Den nya ledningen beräknas öka elhandelskapaciteten med cirka 45 procent och bidrar till att utjämna elpriserna mellan Finland och övriga Norden.

Projektet är ett så kallat PCI-projekt, dvs ”energiinfrastrukturprojekt av gemensamt ömsesidigt europeiskt intresse”.  Projektets syfte är att ”bidra till integrering av marknaderna och ökad konkurrens, samt leda till bättre försörjnings­trygghet och minskade koldioxid­utsläpp”

VI har levererat betongkomplement och prefabricerad armering till denna  bokstavligt talat viktiga länk för Sveriges elförsörjning. Ledningen och dess betongfundament sträcker sig över hela 380 kilometer, från Pyhänselkä; Finland, tills den landar i Jokkmokks kommun.

Svenska Kraftnät. Aurora line.
Betongfundament under gjutning. Foto: Pär Bäckström
Detalj av armeringskonstruktionen för fundamenten.

Snabbt armeringarbete med prefabricerade fundament

I detta projekt har Celsa Steel Service levererat en bred palett av armeringsprodukter – allt ifrån ILF till rullarmering, samt helt kompletta armeringskonstruktioner och betongkomplement (bland annat armeringsdistanser, formstag, najtråd etcetera).

Hela 47% av armeringsleveransen bestod av prefabricerad armering. De prefabricerade fundamenten innebar att armeringsarbetet kunde utföras enklare och snabbare.

Mats Olsson, platschef, Nyab Group – ”Celsa Steel Service säljare och tekniker gjort ett bra jobb med utförandet av armeringsritningar. Snabb kontakt och återkopplingar. De prefabricerade armeringkorgarna visade sig vara effektivt tidsmässigt att placera ut i projektet.”

Vi ser en trevlig symbolik i detta projekt – vår koldioxidsnåla armering bidrar till byggnationen av energiförsörjning som i sin tur bidrar till den gröna omställningen. En fin symbios! Ledningen väntas tas i drift år 2025. Då hoppas vi få rejält med ”kräm” från Finland.

Liknande artiklar