Sveriges största leverantör av armering

Celsa är totalleverantör av armering till svensk byggindustri. Vi erbjuder alla typer av armering, klippt och bockad armering (ILF / Inläggningsfärdig armering) armeringsnät, rullarmering, prefabricerade armeringskorgar samt förteckning/specning av armering.

Armering med betong
Armering + betong. Det gifter sig riktigt bra!

Vad är armering?

Kombinationen av armering och betong är verkligen lyckad. Armeringen bidrar till att göra betongen starkare, vilket innebär att betongkonstruktioner tar upp större dragkrafter än om de vore oarmerade. Armeringen som är tillverkad av armeringsstål gjuts in betongen som stänger, nät eller mer komplexa konstruktioner som korgar.

Armering och armerad betong är i Sverige sedan länge det viktigaste materialet för utförande av byggnader och anläggningar. Orsaken är betongens höga tryckhållfasthet i kombination med armeringsstålets förmåga att ta upp dragspänningar och god formbarhet som ger flexibla möjligheter till formgivning. Även bra ljudisolering och brandskydd är två viktiga argument för armerad betong som byggnadsmaterial.

Historik om armering

Redan 1823 började man bygga väggar i betong med järninlägg. I slutet på 1800-talet slog armerad betong som igenom ordentligt som byggteknik.

En viktig entreprenör inom området armerad betong var Julius Kahn (1874-1942) som tillsammans med sin bror introducerade en rad patent vilka var en förutsättning för att kunna bygga skyskraporna på Manhattan. Deras grundläggande system låg bakom introduktionen av armerad betong på bred front i Sverige. Källa.