Hur kommer din roll förändras i framtidens byggprocess genom den ökade globaliseringen?

SISTA ANMÄLNINGSDAG TISDAG 16 MAJ!
Välkommen till en framtidsworkshop om utvecklingen i byggbranschen.

När:  22 maj kl 13.00-16.00
Var: WSP, Arenavägen 7, Globen- Stockholm

Globalisering innebär att ekonomier och gränser öppnas. Byggbranschen anses i hög vara påverkad av globaliseringens effekter och dessa kommer framöver att ha en betydande inverkan på både byggprocess och aktörer.

Vilka möjligheter och utmaningar kommer av ökad globalisering? Vad tror och vet vi om framtida internationell konkurrens? Hur kommer specialisering och konsolidering i branschen att påverka olika aktörer i byggprocessen? Hur löser vi kompetensförsörjningsfrågan? Vilken är din plats i det nya affärslandskap som växer fram? Detta är några av frågorna vi kommer tillsammans kommer försöka besvara under workshopen.  

Syftet med workshopen är att tillsammans förstå hur trender i omvärlden påverkar konstruktions- och byggbranschen. Kunskap om omvärlden ger möjligheter att kunna ligga steget före och utveckla bättre tjänster till kunderna.

Till tillfället har vi bjudit in såväl forskare och andra kunskapsproducenter, som praktiker i form av både strateger och utförare. Vi tror att du kan bidra mycket i diskussionerna och hoppas mycket på din medverkan.  Tillsammans hoppas vi att vi ska ha roligt, lära oss nya saker, få nya perspektiv, skapa nya kontakter och hitta gemensamma utvecklingsområden. Varmt välkomna till en kreativ och diskussionsrik eftermiddag.

Välkommen!

Celsa i samarbete med WSP
Genom Johan Söderqvist och Daniel Mattisson

Anmäl dig här

För frågor kontakta Johan Söderqvist, Celsa Steel Service eller Daniel Mattisson, WSP.

Ny uppdaterad EPD för armering

EPD_small_noletters
Celsa Steel Service publicerar en ny Environmental Product Declaration (EPD) för sina armeringsprodukter för betongbyggnad. Detta är en fullständing uppdatering av EPD enligt ISO 14025 och EN 15804 från vagga till grind, men nu finns även transportavstånd från fabrik till byggarbetsplats inkluderat (modul A4).

En EPD visar på transparent sätt vilken miljöprestanda som produkterna har i ett livscykelperspektiv och utnyttjas i allt större grad hos våra beställare vid byggandet av certifierade hus, men även i större anläggningsprojekt. EPD är också ett kommunikationsverktyg gentemot intresserade målgrupper för att visa vår miljöprestanda.

För Celsa har det varit viktigt att kunna visa en miljöriktig produktion av armeringsstål med EPD som ett komplement till miljöredovisning genom ISO 14001 och EMAS. Inom stålframställningen i Mo i Rana i Norge har CELSA Nordic också gjort stora investeringar som gör stålverket mycket effektivt. Till detta hör allt från förvärmning av skrot till rening av gaser men även den tilltagande användningen av restprodukter från närliggande industrier för bland annat uppvärmning. Läs om detta och mycket mer i EPD.

Celsas EPD är registrerad hos EPD International. Läs den här

Publicerat i EPD