Miljöcertifikat och klimatdeklarationer kräver tillgänglig miljödata.

När du införskaffar byggmaterial för byggprojekt med miljöambitioner, krävs rätt beslutsunderlag. Produkterna ska kunna utvärderas och jämföras mot varandra med miljöpåverkan i åtanke. Data från miljöbedömningssystem samt miljövarudeklarationer (EPD) ger information om produktens innehåll och dess miljöpåverkan.

Morgan Larsson, produktchef, Celsa Steel Service ”I takt med ökade miljökrav och ambitionen att efterleva marknadens olika miljöcertifikat, ser vi en kunskapstörst efter miljödata. Därför har vi tydligt märkt upp våra betongkomplement med miljöbedömningar och tillhörande miljöinformation.”

När en produkt är bedömd av ett miljöbedömningssystem (Basta, Byggvarubedömningen eller Sunda Hus), är detta markerat med tillhörande betyg. Informationen kompletteras med säkerhetsdatablad, produktdatablad och ibland även med direktlänk till bedömningsystemet. Se vårt kompletta utbud av betongkomplement →
Produktchef med miljöbedömd förtagningslåda
Morgan Larsson, produktchef
Exempel från produktsidan

Liknande artiklar