Distanskloss

Distansklossar är en armeringsdistans som används ofta vid tyngre armering där plastdistanser inte är tillräckligt starka. Distansklossar av betong används oftast  mellan synlig betong och den yttersta armeringen. Distansklossens betong består av anläggningscement och liknar den omgivande betongen.  Frostbeständigheten är god. Mer om distansklossar i vår shop.