Vilken armeringsdistans?

För att armering inte ska påverkas av yttre miljö måste den täckas av betong, ett sk täckskikt. Detta skyddar armeringen mot korrosion och brand. Tjockleken på täckskiktet anges i bygghandlingarna.

För att skapa ett avstånd mellan betongens yta och armeringen används armeringsdistanser. Celsa erbjuder komplett utbud av armeringsdistanser i olika dimensioner och varianter.

Armeringsdistanser
Namn
Material
Placering
Åtgång (förslag)
Användningsområde
Fördelar
Nackdelar
Bild
Betongkloss Mark
Betong
Vägg/mark
1.2 – 1.5 st/kvm
Anläggningskonstruktioner
Stabil
Betongkloss - mark - armeringsdistans
Betongkloss mark – hög
Betong
Vägg/mark
Grova konstruktioner, tex pålplintsfundament
Stabil
Betongkloss - mark - armeringsdistans
Betongkloss ljus
Betong
Vägg/valv
1.2 – 1.5 styck/kvm
Väggar och valv där klossen inte får synas efter formrivning.
Syns inte efter formrivning.
Armeringsdistans - betongkloss, ljus
Betongkloss anläggning
Betong
Betongkloss
Betongkloss anläggning – Spik
Betong
Mark
1.2 – 1.5 st/kvm
Spikas fast i form. Spiken i aluminium kapas enkelt efter formrivning.
Stabil
Betongkloss med spik - armeringsdistans
Plastlinjal
Plast
UK
S-avstånd: 0.8m
Rekommenderas för armeringsnät, kantbalkar och voter. Placera med ”platta” sidan ner. Placera ej på raka rader på platta.
Lätta av kapa. Tidseffektiv och ergonomisk.
Kan välta. Något skör vid låg temperatur.
Armeringsdistans - plastlinjal
Spirallinjal
Plast
Valv/UK
S-avstånd: 0.8m
Valv. De böjbara egenskaperna gör distansen lämplig till organiska former.
Tidseffektiva. Kan ej välta (finns inget upp/ned). Enkla att placera och dela. Böjbara. Spriralformen motverkar sprickbildning.
Något sköra vid minusgrader.
Spirallinjal
Speedies mark
Plast
Platta/UK
Ca 1.5 st/kvm
Vid golvvärme. Placeras med den ”öppna” sidan upp. Komplettera med släppkäpp för ännu snabbare och enklare montering.
Tidseffektiva till stor yta. Ergonomiska. Välter inte. Se film.
Speedies valv
Plast
Valv
Ca 1.5 st/kvm
Vid golvvärme. Placeras med den ”öppna” sidan upp. Komplettera med släppkäpp för ännu snabbare och enklare montering.
Syns ej efter formrivning. Tidseffektiva till stor yta. Ergonomiska. Välter inte.
Speedies valv
Markkloss
Plast
UK
3-4 st/kvm
Exempelvis kantbalk. Rekommenderas ej till armeringsnät.
Ineffektiv/oergonomisk.
Markkloss - armeringsdistans
Betonglinjal
Betong
UK
S-avstånd: 0.8m
Rekommenderas till armeringsnät över 150kg/styck. Placeras omlott i raka led. 0.8 meter mellan leden och 30cm avstånd mellan betonglinjalerna .
Tål högre belastning än plastlinjaler.
Lättknäckt innan montering.
Betonglinjal
Betonglinjal – Z-linjal
Betong
UK
S-avstånd: 0.8 m
Rekommenderas till rullarmering och armeringsnät över 150kg/styck. Vid användning till rullarmering placeras linjalerna kant i kant i raka led. S-avstånd 0.8 meter mellan leden.
Tåligare än rak betonglinjal.
Z-linjal - armeringsdistans i betong
Nätstöd – lätta (Halmstadstöd, Toblerone, A-stöd, kyrkor)
Stål
ÖK + vägg
S-avstånd 0.8m
Rekommenderas.
Stadiga. Lätta att placera.
Nätstöd - armeringsdistans av stål
Nätstöd – grova
Stål
ÖK + vägg
S-avstånd 0.8m
För grövre armering.
Stadiga. Kan köpas styckvis.
Grova nätstöd - armeringsdistnas i stål
Nätstöd – höga
Stål
S-avstånd 0.8m
För tjocka plattor eller stora fundament.
Höga nätstöd
Z-stege
Stål
ÖK
S-avstånd: 0.6m
Vägg och tunnare plattor.
Finns i låga höjder.
Skapar ofta frustration bland armerare. Vingliga. Högre åtgång än nätstöd.
armeringsdistans z-stege
Distanshjul (citron)
Plast
Vägg
1 – 1.5st/kvm
Oftast innervägg. Kan användas till centrisk armering.
Kan vika sig.
distanshjul
Tvånätshållare
Plast
Vägg
2-3 st/kvm
Placeras mellan armeringsnäten i vägg.
Instabila.
Tvånätshållare
Väggdistans med krok
Betong
Vägg
Snabb att montera. Stadig.
Väggdistans med krok
Plastlinjal Zig-zag
Plast
UK, valv
S-avstånd 0.6m
Plastlinjal för distansering mot hårt underlag t ex valvform.
Syns ej efter formrivning.
Något skör vid låg temperatur. Något instabil.
Betongkloss Multi
Betong
Vägg/valv
1.2 – 1.5 st/kvm
För grövre konstruktioner, anläggningar.
Tre olika täckskikt i samma kloss.
Betongkloss
Praxi
Plast
Vägg/valv
3-4 st/kvm
För vägg och valv där gjutytan inte syns i den färdiga konstruktionen.
Mindre risk för felmontering jämfört med Praxo.
Praxi
Praxo
Plast
Vägg/valv
3-4 st/kvm
För vägg och valv.
Två olika avstånd i samma kloss ökar risken för felmontering.
Praxo - armeringsdistans
Bockstöd
Stål
Valv
S-avstånd 0.8m
Till plattbärlag (ex. Filigran), plyfa-valv. Distanserar överkant.
Plastfötterna gör att armeringen inte syns vid formrivning.
Distansring – enkel
Plast
Prefab
För gjutning av prefabricerade betongelement.
Ergonomisk, syns ej i den färdiga konstruktionen.
Kan ej placeras på cellplast.
Distansring
Distansring – dubbel
Plast
Prefab
För gjutning av prefabricerade betongelement.
Ergonomisk. Syns ej i den färdiga konstruktionen.
Kan ej placeras på cellplast.
Distansring - dubbel
Väggdistans – centrisk
Plast
Vägg
Vid gjutning av vägg med centrisk armering (ej dubbelarmerat). Spikas fast i formen med aluminumspik.
Finns i större dimensioner än distanshjul (som också kan användas vid centrisk armering i vägg).
Väggdistans - centrisk