Vanlig problematik är att viss anpassning kan behöva göras på det nätet som är närmast klacken, då risken att horisontella pinnar landar mitt i lådan är stor. Vi visar tre smarta sätt att komma runt problemet.

Vid användning av fasadtegel behövs vanligtvis en så kallad tegelklack som gjuts ut i samband med väggen. Tegelklacken har som uppgift att bära upp tegelfasaden. Klacken armeras och förankras med ytterväggen med hjälp av förtagningslådor, som möjliggör att man kan forma väggen utan behöva att behöva ta hänsyn till klacken.

Vanlig problematik är att viss anpassning kan behöva göras på det nätet som är närmast klacken, då risken att horisontella pinnar landar mitt i lådan är stor. Klippning och komplettering är vanligt förekommande.

Se lösningarna nedan.

Lösning 1: SH-M

Genom att använda SH-M lådan så slipper man bocka ut en omslutande bygel som annars är tungt och omständligt. Istället bockar man ut två stycken raka järn. Därefter kompletteras dessa med A-järn i bockar samt C-bygel för att skapa en omslutande ”korg”. I och med att C-bygeln monteras i efterhand slipper man trä in de A-järnen som är inuti klacken. SH-M levereras med tillhörande C-byglar för just din storlek på låda.

Lösning - tegelklack 1

Lösning 2: Kundanpassat

Genom att använda sig av en speciallåda där den ena skänkeln bockas ned på plats, kan man trä nätet närmast klacken utan att behöva klippa och komplettera. Nätet träs över förtagningslådan och sedan bockas den längre skänkeln ned innan nätet på insidan kan placeras.

Expertens kommentar: På grund av armeringsnätens tillverkningsproccess lämpar sig detta aternativ bäst när vägghöjden är 2.9 m* eller lägre och där det går att använda fingerskarvade helnät i vägg. * För väggar med Ø8 eller mindre kan denna lösning användas för väggar upp till 3.1 m höjd.

Tegelklack - lösning 2

Lösning 3: KH-låda

Om det inte finns någon möjlighet att byta låda kan man använda ett envägsnät istället (närmast klacken). Detta gör att nätet kan träs ”på/över” lådan utan risk för kollision med förtagningslådan. De horisontella järnen i väggen monteras dit i efterhand.

Expertens kommentar: Detta alternativ lämpar sig bäst för väggar högre än 2.9 m där det bästa armeringsalternativet är stående envägsnät med FL horisontellt.

Tegelklack - lösning 3