En hissgrop, hisskorg är en ganska komplex konstruktion samtidigt som den är vanligt förekommande i bostadshus.

Denna konstruktionsdel kan vara både tidsödande och påfrestande för kroppen med många ogynnsamma arbetsställningar. Det tar ca 30 timmar att speca, klippa, bocka och naja ihop en komplett hissgrop. Att välja en svetsad hel- eller halv-prefabricerad hissgrop är att föredra då montagetiden kraftigt reduceras samtidigt som man undviker påfrestande arbetsmoment.

Lösning 1/3 – helsvetsat element (kan även levereras formbeklädd med vattentätning)

Arbetstid: 1,5 timmar | Vikt: 841kg

Hissgropen kan levereras som en hel-svetsad enhet redo att lyftas på plats. En typisk prefabricerad hissgrop innehåller bland annat uk/ök-nät i hissplatta, vägg- och hörnarmering samt ev. uppstick. Den kan även levereras färdig med form och betongkomplement.

Hisskorgen tillverkas utifrån projektspecifika konstruktionshandlingar samt efter kundens önskemål.

Denna lösning är mycket tidssparande för arbetsplatser jämfört med konventionell montering med ILF och spar många mantimmar. Lösningen innebär också en fördel sett till arbetsmiljön, då många ogynnsamma arbetsställningar kan undvikas.

Hissgrop

Lösning 2/3 – halv-prefab (botten + fyra väggar):

Arbetstid: 4,5 timmar. | Antal svetsade enheter: 5st. Antal lösa stänger och byglar: 161 st. Vikt: 560 kg svets + 280 kg ILF.

Denna lösning innebär att hissen levereras i mindre svetsade komponenter som sedan kompletteras med ILF för att bilda den färdiga hissgropen. I exemplet nedan levereras hissen i form av fem enheter (fyra väggar och ett nät).

Återstående arbete involverar bland annat montering av hörnskarvar och botten i överkant. Lösningen innebär samma fördelar som en hel-prefabricerad grop men involvererar något mer handarbete i form av eftermontering av ILF.

Lösning 3/3 – ILF:

Arbetstid: 19,5 timmar | Antal littera: 14 | Vikt: 841 kg | Antal lösa stänger och byglar: 426 st

Att montera hissgroparna med ILF är ett vedertaget arbetssätt, men icke tidseffektivt. Ur arbetsmiljösynpunkt kan också flera nackdelar kopplas till denna typ av arbete i form av många obekväma arbetsställningar.

Jämfört med svetsade lösningar, så kräver arbete med ILF mer resurser från arbetsplatsen i form av bl.a. tid, kunskap

Armerginsbyglar till hissgrop

Summering

Planera projektresurser efter svetsade komponenter. Spara tid, arbetsmiljö och sänk totalkostnaden.

Typ av lösning
Antal delar & komponenter
Vikt
Antal arbetsmoment
Arbetsmiljö
Montagetid
1. Helfabricerad – Svets
Svetsade: 1st
ILF: 0 s
841 kg
< 20 st
🙂
1,5 timmar
2. Halvfabricerad Svets & ILF
Svetsade: 5st
ILF: 161
841 kg
> 400 st
🙁
4,5 timmar
3. Ofabricerad ILF
Svetsade: 0 st
ILF: 426 st
841 kg
> 1000 st
Aj!
19,5 timmar