En byggvarudeklaration – BVD –  ger dig beslutsunderlag för val av byggmaterial. Byggvarudeklarationen beskriver materialegenskaper såsom miljöpåverkan och hantering under en livscykel.

Förutom en EPD så är en byggvarudeklaration det dokument du vänder dig till då du utvärderar ett byggmaterials miljöpåverkan. Byggdeklarationen beskriver även hur materialet ska hanteras samt dess egenskaper under hela livscykeln – från tillverkning/byggskede till rivning/avfall.

Vi tillhandahåller våra byggvarudeklarationer i Byggmaterialindustriernas digitala tjänst eBVD.

 

Byggvarudeklaration