En byggvarudeklaration – BVD –  ger dig beslutsunderlag för val av byggmaterial. Byggvarudeklarationen beskriver materialegenskaper såsom miljöpåverkan och hantering under en livscykel.

Vi tillhandahåller våra byggvarudeklarationer i Byggmaterialindustriernas digitala tjänst eBVD.

Byggvarudeklaration