Celsas nya EPD visar lägre klimatavtryck

EPD 2021 för armeringsstål

Ny EPD för Celsa Steel Service visar på ännu lägre klimatavtryck

Sverige ska minska sina klimatutsläpp med 85 procent till 2045, jämfört med 1990, medan EU ska minska sina med 55 procent. Detta innebär en drastisk förändring för många.

Vi går mot en framtid där koldioxidutsläpp kommer att bli en kostnad, och där minskade utsläpp kommer att innebära besparingar.

EPD 2021 för armeringsstål
Om du önskar att minska ditt klimatavtryck kan Celsas armeringsstål vara en del av lösningen.

Vårt stål är ett av de mest klimatvänliga i Europa, med ett klimatavtryck på 373 kg CO2-ekvivalenter per ton stål. Standarden för stål som tillverkas av metallskrot är ett klimatavtryck på 1000 kg, medan stål som produceras av järnmalm har ett klimatavtryck på hela 2200 kg.

Vid offentliga upphandlingar i Sverige ställs krav på att armeringsstål ska ha ett maximalt klimatavtryck på 720 kg*1. Celsas stål minskar stålets klimatavtryck med cirka 50 procent jämfört med dessa krav.

2200 kg CO2e/ton373 kg CO2e/tonStål tillverkat av järnmalmCelsas stål1000 kg CO2e/tonGenomsnittligt stål EU

Celsa Steel Service är Nordens ledande tillverkare av armeringsstål. Vi har vårt eget stål- och valsverk i Mo i Rana. Vårt stål tillverkas uteslutande av metallskrot. Den energi vi använder är förnybar vattenkraft, och alla våra produkter är 100 procent återvinningsbara. Detta ger oss en unik cirkulär värdekedja.

De största utsläppen av växthusgaser från byggbranschen i Sverige kommer från indirekta utsläpp från produktion av material och transporter. Vi är bland de bästa i båda avseenden.

Byggbranschen står för så mycket som över 40 procent av förbrukningen av materialresurser i Sverige, och samtidigt är ett av de svenska miljömålen att avfallstillväxten ska vara betydligt lägre än den ekonomiska tillväxten, och att fler material ska återvinnas .

Byggarbetsplats med armering

Vi välkomnar en mer cirkulär framtid. På Celsa kan vi redan redovisa positiva miljösiffror, men vi jobbar verkligen hårt för att göra ytterligare förbättringar. Om du blir en del av vår cirkulära värdekedja blir klimatmålen lite lättare att uppnå.

Celsas armeringslösningar är en naturlig del av ett hållbart samhälle.

Celsa krossar datan i Boverkets nya klimatdatabas

Celsa-pallkragar

Krav på klimatdeklaration för nya byggnader planeras införas 2022. Därför har Boverket nyligen lanserat en klimatdatabas (testversion) som hjälper till att utforma klimatdeklarationer.

Syftet med klimatdatabasen är att kunna jämföra CO2-emmissioner mellan leverantörers byggmaterial när man skapar en klimatkalkyl. Databasen innehåller endast generiska klimatdata. Den generiska datan kan dock ersättas med klimatdata från byggmaterialleverantörens EPD (miljövarudeklaration) OM sådan finns tillgänglig.

Klimatdatabasens värden ligger på ca 25 procent högre än motsvarande normalvärde i en EPD. Detta skapar incitament för att ta fram EPD:er och produkter som redovisar låga CO2-värden. Allt för att öka konkurrensen mellan leverantörer.

Så hur bra ligger Celsa till? Celsas EPD redovisar CO2-utsläpp på ca hälften jämfört med den generiska datan! En klar fördel för miljön och byggprojektets klimatdeklaration. Läs mer om kravet på klimatdeklaration.

Celsa-pallkragar

Ny uppdaterad EPD

EPD

Ny EPD med uppdaterat innehåll och data.

Vi har förnyat vår EPD (tredjepartsgranskad miljövarudeklaration) med uppdaterat innehåll och data baserat på ett nytt sätt att räkna. Den nya EPD:n baseras på en ny PCR – product category rules –  2019:14. Celsas EPD är en av de första i världen att baseras på den nya PCR-versionen. Viktigt att tänka på är att EPD:er med olika PCR kan inte jämföras med varandra.

Celsas EPD 2020 visar på 413 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat armeringsstål (A1 – A3).

EPD

Armeringslösningar till finalisten för Årets miljöbyggnad 2019

Årets miljöbyggnad 2019 - finalist

Grattis Höganäs kommun till finalplatsen i ”Årets miljöbyggnad 2019”!

Vi är stolta över att ha levererat klimatsmart armering till ”Nya Vikenskolan” och därmed medverkat till  byggnadsprojektets goda miljöprestanda.

Valet av armering är en viktig pusselbit för att lyckas certifieras som en miljöbyggnad.

Årets miljöbyggnad 2019 - finalist

Parisavtalet sätter press på världens nationer med klimatarbetet.  Sveriges mål är att uppnå klimatneutralitet senast 2045. Därmed ligger hållbarhet och klimatmål högt upp på agendan i samhällsdebatten.

Då byggsektorn står för ca en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp, är det viktigt med hållbarhetsfokus vid byggnadsprojekt. Planeringen för minskade utsläpp börjar redan i projekteringsstadiet där hela ”värdekedjan” bör genomsyras av hållbarhetstänk. Både arkitektur, infrastruktur och inte minst –  valet av byggnadsmaterial skall tas i beaktning.

Ett viktigt beslutsunderlag vid val av byggnadsmaterial (ur miljösynpunkt) är en så kallad ”EPD – Enviromental Product Declaration”. Den redovisar bl.a emmisionsprestandan för materialet. Celsa Steel Service armeringsstål EPD/miljövarudeklaration visar 370 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat stål. Detta gör stålet till Europas grönaste (jämför med 1030 kg CO2 för genomsnittlig europeisk armering).

Om ambitionen finns för att visa en stark miljöprofil och bygga klimatsmart (och vinna fina priser som Årets miljöbyggnad), är valet av armering  en viktig pusselbit.

Celsa levererar material till miljöcertifierade byggnadsprojekt där vår armering hjälper till att förbättra klimatprestandan.

Just nu är vi extra glada och stolta över att ha levererat till projektet ”Nya Vikenskolan” för Höganäs kommun. Projektet är inte bara nominerat till priset Årets miljöbyggnad 2019, utan även tagit sig fram till en finalplats! Vi på Celsa Steel Service önskar Höganäs kommun och övriga involverade aktörer lycka till med nomineringen!

Läs mer om finalisterna på Sweden Green Building Councils hemsida →

Vad är en Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering av byggnader där byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av organisationen för hållbart samhällsbyggande —  Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad utvärderar sexton olika punkter. Inom tre år utförs en uppföljande kontroll.

Byggnadens energianvändning granskas, både förbrukning och att energin som används är så miljövänlig som möjlig. Innemiljön utvärderas. Både luftkvalité och radonhalt. Även insläpp av dagsljus (för trivsel)  kontrolleras.

Den goda miljöprestandan för en miljöbyggnad är inte bara en god affär för miljön —  en del banker ger faktiskt mer fördelaktiga bolån för den som bor i en certifierad miljöbyggnad.