Armeringslösningar på Nordbygg väckte stort intresse

Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter

Formbeklädd armering och Celsaform U drog publik på Nordbygg.

Vår medverkan på byggmässan Nordbygg drog till sig många nyfikna blickar. Inte så konstigt då våra armeringslösningar är unika på marknaden. Vi ställde ut med framförallt två produkter – betongformen Celsaform U samt komplett formbeklädd armering.

Vår monterpersonal hade fullt sjå med att besvara frågor från besökarna. Riktigt kul att få leverera så många aha-upplevelser!

Byggmässan Nordbygg pågick i fyra dagar och rymde hela 900 utställare. Under dessa hektiska dagar fick vi nöjet att möta både befintliga kunder och nya ansikten. Ett stort tack till alla besökare som gjorde Nordbygg till en fullträff!

Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter
Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter
Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter
Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter
Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter
Armering på byggmässan Nordbygg
Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter
Armeringslösningar på byggmässa
Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter
Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter
Nordbygg - mässmonter med armeringsprodukter

Kompletta armeringselement räddar tidsplanen under vintergjutningen

Gjutning av armerad betongkonstruktion

Snabbmonterad armering värmer vid ruskväder

Kan snö blåsa horisontellt vid snöstorm? Ja, tydligen. Det fick vi erfara vid vårt platsbesök hos Tage & Söner som bygger en industrilokal i Halmstad. Här dög det minsann knappt med ”kläder efter väder”. Helst behövde man vara utrustad med både nödraketer, hundspann och en överlevnadsexpert som resesällskap. Eller som betongarbetaren brukar skrocka – en sådan härlig dag för gjutning om det inte var just idag! Just denna dag var ändå speciell. Trots rusket löpte armeringsarbetet på utan besvär. Ingen omständig sortering, bockning, kapning eller najning. Inte ens någon risk för kallbrand i lerig schaktgrop. Ja, du läste rätt – inte ens det! Armeringen behövde nämligen bara lyftas på plats.

Med ”armeringen” menas rubb och stubb. Hela färdigsvetsade armeringskorgar kompletta med form och övriga betongkomplement. Rätt ner i schaktgropen bara! Något som uppskattas extra mycket en dag när skyddsglasögonen behöver vindrutetorkare.

armeringsfundament
Prydligt uppställda - kompletta armeringsfundament, färdiga att lyftas på plats.

Prefabricerad formbeklädd armering räddar tidsplanen

Våra formbeklädda armeringskorgar är som sagt enkla att hantera. Installationen går busenkelt. Men även budgetering och planering blir enklare.

Stefan Hallberg, projektchef, Tage&Söner – ”I detta projekt blev tidsvinsten så stor och skillnaden i inköpskostnad så liten att vi beslutade oss för prefabricerade armeringselement. Ett tursamt beslut eftersom tjälen ställde till det för oss i december och gjorde att vi låg efter i tidsplanen. Vi hade aldrig hunnit forma, armera och gjuta dessa fundament med två man och med ordinarie tidsplan.”

Ordning och reda vid beställning slår igenom i hela byggprocessen

Magnus Bengtsson, regionsansvarig, Celsa Steel Service – ”Ju tidigare vi kan komma in i byggprocessen, ju större förutsättningar finns för att effektivisera den. Armeringskomponenter med form är bara en av våra tidsbesparande produkter bland många andra, som till exempel färgsortering och smarta gjutformar.”
 
Stefan Hallberg, projektchef, Tage&Söner – ”Jag upplever Celsa Steel Service som en seriös leverantör med bra service och utan oklarheter. Det bekräftades ännu en gång av de två möten vi hade innan beställning. Först ett möte där vi gick igenom handlingar och kom fram till vad som passar bäst och blir smidigast i detta projekt. Utifrån mina önskemål och Celsas förslag togs en offert fram. När offerten var klar granskade vi den tillsammans så att inga oklarheter kunde uppstå. Vi gick gemensamt igenom för- och nackdelar och räknade på prisskillnader och tidsbesparing gentemot lösarmering/formning.”

Kretsloppstänk för nya Kalmarsundsverket

Armering för Kalmarsundsverket

Vi levererar 4 900 ton förädlad armering till en av Kalmars största investeringar någonsin.

Kalmar-regionen är i behov av ett större reningsverk. Vid det befintliga verket från 1963 pågår ett imponerande byggprojekt – en miljardinvestering och en av Kalmars största investering någonsin.

Med det nya reningsverket kommer vattnet inte bara renas, utan även återvinnas som industriellt vatten och för bevattning. Verket kommer även att producera gödsel samt biogas. 

Stort, komplext och nydanande

Vi möter upp Magnus Björngard, platschef på Serneke Sverige AB. En kort promenad från byggbodarna tar oss till själva byggplatsen som imponerar med sin dignitet. Blicken vandrar mellan armering, betong och kluriga konstruktioner. Det är svårt att bestämma sig för vad man ska fokusera på. Något som dock pockar på extra uppmärksamhet är de  formbeklädda armeringselementen från Celsa Steel Service. En komplett armeringskonstruktion som bara behöver lyftas på plats. Direkt från lastbil om så önskas.

Magnus Björngard, Serneke – ”Formbeklädd armering och de övriga prefabricerade elementen sparar verkligen mycket tid på arbetsplatsen.”.

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Vårt fokus är att leverera tidsbesparande produkter med bästa möjliga ergonomi. Att armeringens klimatavtryck är låga 373kg CO2/ton gör inte saken sämre”.

4 900 ton armering i alla dess former

På byggplatsen hittar vi Celsa Steel Service breda spektra av förädlad armering – envägsnät, rullarmering, svetsade enheter i alla dess former. Samt formbeklädda armeringskorgar. De största enheterna på 12 meter och 4 ton! Totalt kommer 4 900 ton armeringskomponenter levereras. Allt tillverkat av armeringsstål med lågt klimatavtryck – 373kg CO2/ton.

Magnus Björngard, Serneke – ”Vi känner att vi fått mycket god support av Celsa Steel Service. Tillsammans har vi identifierat de mest effektiva lösningarna till varje specifik situation.”

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Samarbetet mellan Serneke, WSP och Celsa Steel Service har varit mycket bra. Vi har försökt hitta de bästa förutsättningarna för alla inblandade för framtida leveranser. Alla är engagerade i det arbetet. Det är engagemanget som skapar de goda förutsättningarna.”

Formbeklädd armering
Komplett armeringskonstruktion med form för att lyftas på plats.

Kretsloppstänk myntar en ny benämning – ”kretsloppsverk”!

Verket både renar och återvinner vattnet. Restprodukter återvinns och används som gödsel. Kretsloppsverket skapar till och med egen energi i form av biogas. Att kalla Kalmarsundsverket för ett reningsverk är nästan en underdrift. Det är ett kretsloppsverk! Själva reningsprocessen är extremt noggrann med både mekanisk, biologisk och kemisk rening som filtrerar bort både bakterier, virus och syreförbrukande ämnen.

Kalmarsundsverket kommer brukas över kommande generationer i en krävande miljö. En hållbar och långsiktig investering för både Kalmar och Östersjön.

Även cirkulärt armeringsstål ingår i ett kretslopp då det återvinns till nytt armeringsstål i framtiden. Vi är stolta över att få leverera armeringslösningar till ett sådant långsiktigt hållbarhetsprojekt!

Skola byggs både hållbart och hoppfullt med prefabricerad armering

Armering

Tidsbesparing och hållbarhet med prefabricerade armeringskonstruktioner.

Vi besöker Västerängsskolan i Nybro. Arbetsplatsen som dagen till ära badar i solljus,  ger ett rent och prydlig intryck. Kanske bidrar våra prefabricerade element och vår färgsorteringstjänst till ordning och reda? Vi möter upp Roger Karlsson – arbetsledare på Skanska, för en rundtur runt det prydliga bygget som följer hållbarhetsprogrammet – ”Hoppfullt och hållbart”.
Armering

Prefabricerade armeringslösningar och färgsortering för snabbare byggnation

Celsa Steel Service levererade en flora av tidsbesparande armeringslösningar. Bland annat kompletta prefabricerade armeringskorgar med form. En produkt så komplett att den kan lyftas på plats direkt från lastbilen.

Roger Karlsson, arbetsledare – Skanska – ”Vi är nöjda med Celsa Steel Service redan från första kontakten då vi diskuterade lösningar med kvarsittande form och vad som skulle passa oss bäst.  Till exempel detaljlösningar med  B-soffor – att delarna höll en maxvikt på 40kg med tanke på arbetsmiljön.”

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Detta är ett projekt med hög andel prefabricerade komponenter. Över 90 % svetsat, fundament med form, Celsaform U och inritade betongkomplement. Med andra ord ett projekt som kortar ner arbetstiden och minskar förslitningar på yrkesarbetarna. Dessutom ger det arbetsledningen tid till väsentligare saker i projektet än att köpa in småsaker .”

Kvarsittade, självbärande betongform underlättade formarbetet

Även vår unika betongform Celsaform U fick lovord.
Roger Karlsson – arbetsledare Skanska – ”Våra snickare tycker det är väldigt lätt att jobba med Celsaform U. Likaså markgubbarna. Då kan dom återfylla runt plintar och sulor direkt innan gjutning och behöver inte gå tillbaka en gång till. Det blir dessutom en mycket renare arbetsplats med kvarsittande form och ILF. Det är också bra för arbetsmiljön.”
 

Hållbarhetsfokus med miljöcertifiering

Att minska på utsläppen av växthusgaser är något som prioriteras högt. Projektet formas utifrån Nybro kommuns hållbarhetsprogram – ”Hoppfullt och hållbart” samt Agenda 2030 för hållbar utveckling. Projektet kommer även certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Celsas koldioxidsnåla armeringsstål är en viktig kugge för att nå de uppsatta miljömålen. Likaså den klimatförbättrande betongen som används och andra medvetna materialval. Dessutom återbrukas byggmaterial från den tidigare skolan som låg vid samma plats.

Patrik Persson, regionansvarig på Celsa Steel Service –”Som leverantör av ett av de mest klimatneutrala armeringsstålet på marknaden, bidrar vi med en stor del till klimatbesparingen. Helt i linje med projektets ambitioner”.

Ambitionen är att skolan ska bli ”Syöstra Sveriges mest hållbara (och hoppfulla) skola”. Inflyttning är planerad till augusti 2025.

Formbeklädd armering på frammarsch

Armeringselement

Formbeklädd armering. Komplett med betongkomplement. Bara att lyfta på plats.

Den mest förädlade formen av prefabricerad armeringskonstruktion ger en rad fördelar:

  • Snabbare montage – sparar tid och etableringskostnader.
  • Bättre och säkrare arbetsmiljö – inget arbete i lerig schaktgrop med rasrisk.
  • Mindre markarbete – schaktgropen behöver inte flyttas och återfyllas i samma utsträckning.
  • Planerbar budget – kostnaden är redan framtagen innan utfört arbete.
  • Markentreprenör kan utföra arbete utan att behöva invänta formning, armering och gjutning.
Formbeklädd armering
Armeringselement

Formbeklädda armeringselement lockar med tidsbesparande och planerbara egenskaper.

Introduktionen av våra unika formbeklädda armering kan liknas vid något av ett segertåg. Vi ansluter som ett efterhängset entourage och hamnar på en byggarbetsplats i Förslöv utanför Båstad. Här byggs det ett trävarulager för NP Nilssons räkning.  För detta krävs en betongplatta med Celsas armeringsfundament vilka ska ta upp krafterna från stålkonstruktionen.

Blickarna dras snabbt till fundamenten som ligger prydligt uppstaplade i väntan på gjutning. Solljuset får dom framstå som skimrande mystiska kuber. Silhuetterna i den sidenmatta ytan  avslöjar innandömet på ett lekfullt grafiskt sätt. Tankarna far snarare till heminredning än till armering och betongkomplement. Nästan synd att dessa skönheter ska gjutas in i betong!

Planerbar armering

Till projektet i Förslöv levererade Celsa Steel Service 131 fundament. En del av dom riktiga bjässar. De största formbeklädda fundamenten mätte: 2,5 x 3,0 x 7,0m. Färdiga att lyftas på plats i schaktgropen. Snabbt och enkelt. Men det är inte endast tidsbesparingen fundamenten lockar med.

Markus Hedström, platschef MMB: ”Förutom att vi sparar massor av tid, så förenklas planering för tid och budget. Med prefabricerade element blir konsekvenserna vid eventuella felkalkyler inte så stora jämfört med lösarmering”

Markus fortsätter – ”Vari tidsbesparingen ligger är ganska uppenbart, men man vinner även tid vid frischaktningen. Vi behöver inte schakta mer än vad formens storlek kräver. Detta tack vare att vi inte behöver befinna oss i schaktgropen vid montage som vid traditionell formning”.

Man framför armeringselement
Markus Hedström, platschef MMB
Armeringselement lyfts på plats med kran.

Ergonomisk och snabb montering med GPS

Vår resa tar oss vidare norrut till en byggarbetsplats i Halmstad. Lustigt nog ännu ett kallager för NP Nilssons räkning. Betongplattan uppförs av BAB-bygg. Till detta projekt har Celsa Steel Service levererat 74 fundament. På fundamenten monteras stolpskor vilka de bärande träbalkarna ska förankras i.

Vid vår ankomst är lyftkranen i full färd med att placera ut fundament i raka fina rader. GPS-funktionen i lyftanordningen gör det lekande lätt att placera fundamenten med millimeterprecision.

”Lätt för att bli rätt”

Magnus Landin, platschef på BAB-bygg: ”Till vårt projekt levererade Celsa Steel Service färdiga formbeklädda armeringskorgar för oss att lägga i marken, vilket genererade i sparad tid och arbete. Enkla, lätta och smidiga formar som gör att arbetet har lätt för att bli rätt. Vi kommer att använda oss mer av dessa formar i framtiden! ”

Magnus Landin, platschef, BAB-bygg

Ytterligare referensprojekt

Formbeklädda armeringskorgar med inbyggd tidsbesparing

Formbeklädda armeringskorgar med inbyggd tidsbesparing

Prefabricerade armeringskorgar, kompletta med betongkomplement och form ger arbetsro. På  byggarbetsplatsen ett stenkast från havet råder full aktivitet när vi…
Unik armeringskonstruktion förenklar bygget av Nordens högsta kontorshus

Unik armeringskonstruktion förenklar bygget av Nordens högsta kontorshus

Grunden till City Gate, Göteborgs nya landmärke, håller just nu på att färdigställas. Sedan en tid tillbaka levereras prefabricerade armeringskorgar…

Bildgalleri

Formbeklädd armering
Formbeklädd armering
Formbeklädd armering
Formbeklädd armering

Formbeklädda armeringskorgar med inbyggd tidsbesparing

Carl-Magnus MTA bygg och formbeklädda armeringskorgar

Prefabricerade armeringskorgar, kompletta med betongkomplement och form ger arbetsro.

På  byggarbetsplatsen ett stenkast från havet råder full aktivitet när vi hälsar på. En tillbyggnad ska uppföras på en ganska så bångstyrig geologi med delvis porös berggrund. Ett smattrande ljud från bergsborrning möter oss när vi sammanstrålar med Carl-Magnus Nilsson på MTA Bygg för en pratstund.

Arbetsplatsen ligger naturskönt till, men det som fångar uppmärksamheten är de prydliga prefabricerade armeringskomponenterna som ligger och väntar på att gjutas in. Det är just dessa unika formbeklädda armeringskorgar som är anledningen till besöket. Denna produkt från Celsa Steel Service ökar i popularitet allteftersom man upptäcker dess tidsbesparande och ergonomiska fördelar.

Inbyggd tidsbesparing

Carl-Magnus Nilsson, arbetsledare MTA Bygg –
”Vi är imponerade. Det ligger så oerhört många inbyggda arbetsmoment i produkten. Det gör att vi sparar massor av tid samtidigt som planeringen förenklas.”

Med Celsas lösning behöver man inte längre stå i lera och montera armering för hand. Kanske dessutom i kyla och regn. Det räcker att någon tar emot konstruktionen och sätter den på plats. Det sparar både tid och kropp. På köpet får man marknadens mest klimatsmarta armering.

Carl-Magnus MTA bygg och formbeklädda armeringskorgar
Carl-Magnus Nilsson, MTA Bygg - blickar ut över byggarbetsplatsen med formbeklädda armeringselement.

Unik armeringskonstruktion förenklar bygget av Nordens högsta kontorshus

Pålfundament City Gate

Grunden till City Gate, Göteborgs nya landmärke, håller just nu på att färdigställas. Sedan en tid tillbaka levereras prefabricerade armeringskorgar med form, som enkelt lyfts på plats utan att någon extra montering behövs. 

Pålfundament City Gate
"Metoden har både sparat oss tid och förenklat arbetet" - Niklas Järlström - produktionschef Skanska Sverige AB, poserar tillsammans med Celsas prefabricerade kompletta pålfundament.
Pålfundament

Det är första gången som denna unika och effektiva lösning prövas i så stor skala.
– Allt har gått enligt plan. Vi är oerhört stolta över att Skanska har valt vår nya produkt till ett så prestigefullt bygge som City Gate, säger Magnus Bengtsson, ansvarig för region väst på Celsa Steel Service.

Det är inte bara den berömda Göteborgsleran som är en utmaning när det gäller uppförandet av City Gate. Även höjden kräver ett noggrant förarbete. För att skapa en stabil grund åt det uppmärksammade kontorshuset används 37 000 meter pålar som skickas ner till berggrunden. Nästa steg är montering av pålplintar, prefabricerade armeringskorgar med form från Celsa steel Service, specialkonstruerade för City Gate.

Vi diskuterade tidigt i projektet att effektivisera arbetet med pålplintarna och bestämde oss då för svetsade korgar med kvarsittande form på. Metoden har både sparat oss tid och förenklat arbetet, säger Niklas Järlström, produktionschef på Skanska.

Totalt ska femtio färdiga pålplintar i storlekarna hundra kilo upp till två ton levereras och lyftas direkt från lastbilen ner i gropen. Helhetslösningen är inte bara extremt tidseffektiv utan också betydligt mer ergonomisk än traditionella armeringskonstruktioner.

– Med vår lösning räcker det att någon tar emot armeringskorgen och sätter den på plats. Vanligtvis behöver du stå nere i leran i kanske kyla och regn och montera ihop armeringen för hand, något som sliter oerhört på kroppen, säger Magnus Bengtsson.

Just effektivisering av byggprojekt och hållbarhet för både kropp och miljö är nyckelord för Celsa Steel Service och denna nya prefabricerade armeringskonstruktion är ytterligare en del i detta utvecklingsarbete.

– Skanska ligger i framkant inom alla innovationer, särskilt i detta bygge, och att de då har valt vår lösning är ett tydligt tecken på att av våra produkter och tjänster är helt rätt i tiden, säger Magnus Bengtsson.

Pålfundament
Pålar
Tittut! Några av de 37 000 meter pålar som skickats ner genom leran vidare till berggrunden tittar fram.
Pålfundament
Celsas unika prefabricerade pålfundament lyfts på plats direkt från lastbil.
Pålfundament
Färdiggjutet. Ett av många pålfundament redo att ta emot belastningen från Nordens högsta kontorshus.