Minimalt byggspill hjälper pilotprojekt nå miljömålen

Hur mycket byggspill kan undvikas? Vi hjälper pilotprojekt  uppnå miljömålen med hjälp av klimatsmart armering och minimalt spill.

Minimal miljöpåverkan. Både vid byggskedet och under drift.

Vi befinner oss på Blåportshöjden i Karskrona där Skanska bygger ett 10-vånings hyreshus som  ska bli ett så kallat netto-noll energihus. Miljöambitionerna är höga. Bygget ska uppnå en hållbarhetsstandard framtagen av Skanska för hyresbostäder – ”Skanska Hållbar Hyresbostad”. Det är faktiskt det mest långtgående hållbarhetsprojekt hittills för Skanska hyresbostäder och ett så kallat mörkgrönt projekt med många fokusområden som till exempel:

  • Klimat
  • Energi
  • Optimering av produkter
  • Avfallshantering

Klimatpåverkan under byggskedet ska vara minimalt och driften koldioxidneutral. Till sin hjälp tar man bland annat till olika byggnadstekniska lösningar – till exempel grön betong samt Celsas klimatsmarta armering och armeringstjänster.

KV. Ingenjören, Karlskrona
Johanna Jonsson, projektchef - Skanska

Vi bidrar med minimalt spill (bland annat)

Celsa Steel Service hjälper projektet att uppnå klimatmålen på flera sätt. Dels genom vår koldioxidsnåla armering, men även genom att planera för minimalt byggspill.

Johanna Jonsson, projektchef – Skanska

”Det är viktigt i projektet att i största möjliga mån använda sig av material som kan återvinnas och att få ned spillfaktorn för att minska mängden avfall.

Tillsammans med Celsa Steel Service så har vi i detta projekt prefabricerat så mycket som möjligt i grundplattan. Celsas armering bidrar även med mindre påverkan av klimatet tack vare sin klimatsmarta armering.

Även tillhörande stomme är av prefabricerad betong och innehåller Celsas armering.”

Vårt perspektiv fångar upp idéer och lösningar

Philip Eric – BIM-ingenjör på Celsa Steel Service:

”I positionen som tekniker kan vi se förbättringspotentialen när det gäller spill. Uppdraget hade inget uttalat mål kring detta, men vi tog fram och föreslog lösningar som minimerade spillet och därmed hjälpte till att nå miljömålen.

Bland annat levererade vi prefabricerade grundsulor, alla unika och skapade för sin exakta placering i konstruktionen.”

Philip Eric, BIM-ingenjör - Celsa Steel Service.
Patrik Persson, regionsansvarig syd - Celsa Steel Service.

En helhetsleverantör av betongkomplement, armering och armeringstjänster ger mervärde.

Som en helhetsleverantör får Celsa Steel Service en unik möjlighet att upptäcka både lågt hängande frukt och potentiella förbättringar gömda djupare inne i konstruktionsritningar.

Patrik Person, regionsansvarig Celsa Steel Service –
” Celsa gör det lättare på arbetsplatserna med helhetslösningar för betongkomplement och armering. Genom specning av armering, form och betongkomplement avlastar vi mycket tid för arbetsledningen och underlättar för arbetaren på plats.”

Bildgalleri

Vi har levererat till ”Årets bygge 2022”

Cederhusen

Fotograf: Anna Ervast Öberg. Grattis Folkhem & Veidekke till “Årets bygge 2022” i kategorin “bostäder”! Vi är stolta över att ha levererat klimatsmart armering för “Cederhusen” och därmed medverkat till förbättra byggnadsprojektets miljöprestanda.

Läs fortsättningen

Vi har levererat till finalisten för Årets miljöbyggnad 2019

Årets miljöbyggnad 2019 - finalist

Grattis Höganäs kommun till finalplatsen i ”Årets miljöbyggnad 2019”!

Vi är stolta över att ha levererat klimatsmart armering till ”Nya Vikenskolan” och därmed medverkat till  byggnadsprojektets goda miljöprestanda.

Valet av armering är en viktig pusselbit för att lyckas certifieras som en miljöbyggnad.

Årets miljöbyggnad 2019 - finalist

Parisavtalet sätter press på världens nationer med klimatarbetet.  Sveriges mål är att uppnå klimatneutralitet senast 2045. Därmed ligger hållbarhet och klimatmål högt upp på agendan i samhällsdebatten.

Då byggsektorn står för ca en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp, är det viktigt med hållbarhetsfokus vid byggnadsprojekt. Planeringen för minskade utsläpp börjar redan i projekteringsstadiet där hela ”värdekedjan” bör genomsyras av hållbarhetstänk. Både arkitektur, infrastruktur och inte minst –  valet av byggnadsmaterial skall tas i beaktning.

Ett viktigt beslutsunderlag vid val av byggnadsmaterial (ur miljösynpunkt) är en så kallad ”EPD – Enviromental Product Declaration”. Den redovisar bl.a emmisionsprestandan för materialet. Celsa Steel Service armeringsstål EPD/miljövarudeklaration visar 370 kg CO2 ekvivalenter per ton producerat stål. Detta gör stålet till Europas grönaste (jämför med 1030 kg CO2 för genomsnittlig europeisk armering).

Om ambitionen finns för att visa en stark miljöprofil och bygga klimatsmart (och vinna fina priser som Årets miljöbyggnad), är valet av armering  en viktig pusselbit.

Celsa levererar material till miljöcertifierade byggnadsprojekt där vår armering hjälper till att förbättra klimatprestandan.

Just nu är vi extra glada och stolta över att ha levererat till projektet ”Nya Vikenskolan” för Höganäs kommun. Projektet är inte bara nominerat till priset Årets miljöbyggnad 2019, utan även tagit sig fram till en finalplats! Vi på Celsa Steel Service önskar Höganäs kommun och övriga involverade aktörer lycka till med nomineringen!

Läs mer om finalisterna på Sweden Green Building Councils hemsida →

Vad är en Miljöbyggnad?
 

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering av byggnader där byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av organisationen för hållbart samhällsbyggande —  Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad utvärderar sexton olika punkter. Inom tre år utförs en uppföljande kontroll.

Byggnadens energianvändning granskas, både förbrukning och att energin som används är så miljövänlig som möjlig. Innemiljön utvärderas. Både luftkvalité och radonhalt. Även insläpp av dagsljus (för trivsel)  kontrolleras.

Den goda miljöprestandan för en miljöbyggnad är inte bara en god affär för miljön —  en del banker ger faktiskt mer fördelaktiga bolån för den som bor i en certifierad miljöbyggnad.