Räkna ut och minska byggprojektets koldioxidavtryck

Se vilken klimatbesparing byggprojektet får tack vare klimatsmart armeringsstål.*

Du sparar ton CO2e

Motsvarar en färd på kilometer med fossil bil.

Motsvarar resor med fossil bil mellan Göteborg och Stockholm.

Sverige ska minska sina klimatutsläpp med 85 procent till 2045, jämfört med 1990, medan EU ska minska sina med 55 procent. Detta innebär en drastisk förändring för många. Vi går mot en framtid där koldioxidutsläpp kommer att bli en kostnad, och där minskade utsläpp kommer att innebära besparingar.

Om du önskar att minska ditt växthusgasavtryck kan Celsas armeringsstål vara en del av lösningen. Med vår CO2-kalkylator kan du se vad besparingen av växthusgasutsläpp blir.

*Vårt stål från Mo i Rana är ett av de mest klimatvänliga på marknaden (se vår EPD), med ett klimatavtryck på 386,8 kg CO2-ekvivalenter per ton stål (A1-A4). Standarden för stål som tillverkas av metallskrot har ett klimatavtryck på 1000 kg (som denna kalkylator jämför mot), medan stål som produceras av järnmalm har ett klimatavtryck på hela 2200 kg.