Tvärtunnel hallandsåsenCelsa Steel Service nyetablerade tekniska avdelning arbetar med Tekla Structures för att modellera upp armering och betong i 3d utifrån entreprenörers och konstruktörers ritningar. 3d-modellen används därefter för att visuellt kontrollera byggbarhet, kvalité, identifiera prefabriceringsmöjligheter och för att automatiskt generera armeringsförteckningar. Den nya arbetsmetoden ersätter traditionell specning.

3d-modellerna är tillgängliga för Celsas kunder och kan öppnas i Tekla Structures gratis mjukvara, Tekla BimSight, för att underlätta arbetsplanering och genomförande.

Liknande artiklar