Filigran är ett så kallat plattbärlag av betong (betongbjälklag). I praktiken är filigran prefabricerade armerade betongplattor med ingjutna synliga distansstöd/armeringsstegar för överkantsarmering. Kompletterande betong gjuts ovanpå plattorna. Undersidan är mycket slät eftersom filigran gjuts mot form i fabrik. Att arbeta med filigran istället för platsgjutet bjälklag är tidseffektivt.

Skarvarna mellan plattorna måste förankras med armering. För filigran används ett så kallat skarvnät.