Vi levererar 4 900 ton förädlad armering till en av Kalmars största investeringar någonsin.

Kalmar-regionen är i behov av ett större reningsverk. Vid det befintliga verket från 1963 pågår ett imponerande byggprojekt – en miljardinvestering och en av Kalmars största investering någonsin.

Med det nya reningsverket kommer vattnet inte bara renas, utan även återvinnas som industriellt vatten och för bevattning. Verket kommer även att producera gödsel samt biogas. 

Stort, komplext och nydanande

Vi möter upp Magnus Björngard, platschef på Serneke Sverige AB. En kort promenad från byggbodarna tar oss till själva byggplatsen som imponerar med sin dignitet. Blicken vandrar mellan armering, betong och kluriga konstruktioner. Det är svårt att bestämma sig för vad man ska fokusera på. Något som dock pockar på extra uppmärksamhet är de  formbeklädda armeringselementen från Celsa Steel Service. En komplett armeringskonstruktion som bara behöver lyftas på plats. Direkt från lastbil om så önskas.

Magnus Björngard, Serneke – ”Formbeklädd armering och de övriga prefabricerade elementen sparar verkligen mycket tid på arbetsplatsen.”.

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Vårt fokus är att leverera tidsbesparande produkter med bästa möjliga ergonomi. Att armeringens klimatavtryck är låga 373kg CO2/ton gör inte saken sämre”.

4 900 ton armering i alla dess former

På byggplatsen hittar vi Celsa Steel Service breda spektra av förädlad armering – envägsnät, rullarmering, svetsade enheter i alla dess former. Samt formbeklädda armeringskorgar. De största enheterna på 12 meter och 4 ton! Totalt kommer 4 900 ton armeringskomponenter levereras. Allt tillverkat av armeringsstål med lågt klimatavtryck – 373kg CO2/ton.

Magnus Björngard, Serneke – ”Vi känner att vi fått mycket god support av Celsa Steel Service. Tillsammans har vi identifierat de mest effektiva lösningarna till varje specifik situation.”

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Samarbetet mellan Serneke, WSP och Celsa Steel Service har varit mycket bra. Vi har försökt hitta de bästa förutsättningarna för alla inblandade för framtida leveranser. Alla är engagerade i det arbetet. Det är engagemanget som skapar de goda förutsättningarna.”

Formbeklädd armering
Komplett armeringskonstruktion med form för att lyftas på plats.

Kretsloppstänk myntar en ny benämning – ”kretsloppsverk”!

Verket både renar och återvinner vattnet. Restprodukter återvinns och används som gödsel. Kretsloppsverket skapar till och med egen energi i form av biogas. Att kalla Kalmarsundsverket för ett reningsverk är nästan en underdrift. Det är ett kretsloppsverk! Själva reningsprocessen är extremt noggrann med både mekanisk, biologisk och kemisk rening som filtrerar bort både bakterier, virus och syreförbrukande ämnen.

Kalmarsundsverket kommer brukas över kommande generationer i en krävande miljö. En hållbar och långsiktig investering för både Kalmar och Östersjön.

Även cirkulärt armeringsstål ingår i ett kretslopp då det återvinns till nytt armeringsstål i framtiden. Vi är stolta över att få leverera armeringslösningar till ett sådant långsiktigt hållbarhetsprojekt!

Liknande artiklar