Krav på klimatdeklaration för nya byggnader planeras införas 2022. Därför har Boverket nyligen lanserat en klimatdatabas (testversion) som hjälper till att utforma klimatdeklarationer.

Syftet med klimatdatabasen är att kunna jämföra CO2-emmissioner mellan leverantörers byggmaterial när man skapar en klimatkalkyl. Databasen innehåller endast generiska klimatdata. Den generiska datan kan dock ersättas med klimatdata från byggmaterialleverantörens EPD (miljövarudeklaration) OM sådan finns tillgänglig.

Klimatdatabasens värden ligger på ca 25 procent högre än motsvarande normalvärde i en EPD. Detta skapar incitament för att ta fram EPD:er och produkter som redovisar låga CO2-värden. Allt för att öka konkurrensen mellan leverantörer.

Så hur bra ligger Celsa till? Celsas EPD redovisar CO2-utsläpp på ca hälften jämfört med den generiska datan! En klar fördel för miljön och byggprojektets klimatdeklaration. Läs mer om kravet på klimatdeklaration.

Celsa-pallkragar

Liknande artiklar