Ska det byggas med hög miljöprofil?

Varje byggnadsprojekt med tydlig strategi för minskad klimatpåverkan bör överväga klimatsmart armering. Vårt armeringsstål är Europas miljövänligaste med 370 kg CO2 per ett ton tillverkat armeringsstål. Genomsnittlig siffra för övrigt europeiskt armeringsstål är 1030 kg CO2. Läs mer om grön armering.