Så du är en konstruktör?

Verkligheten och ritbordet kan ibland skilja sig åt väldigt mycket och skapa huvudbry. Av oss får du idéer och input kring praktiska lösningar. Vi kan vara behjälpliga i frågor om anpassning av rullarmering, specialnät eller när man står inför ett komplicerat armeringsproblem.

Specning av armering

Armeringsstål

Celsa är ensamma med produktion av armeringsstål i Norden genom sitt stålverk i Norge som tillverkar stålklasser anpassade för den nordiska marknaden. Vi kan tillhandahålla all typ av information som rör stålet, dess inneboende egenskaper och fullständig spårbarhetsdokumentation från smält till levererad armeringsstång.

Vi är mycket stolta över att kunna tillhandahålla det överlägset mest klimatsmarta stålet i norden där miljöprestandandan redovisas genom en tredjeparts granskad EPD. För mer information om stålkvaliteter, beteckningar och standarder se produktsidan för armeringsstål.

Tekniska produkter

Vi är behjälpliga med information om hur särskilda typlösningar bäst utformas för att förenkla montage och installation av armering. Vi tillhandahåller även typlösningar för vattentäta konstruktionsdelar och teknisk data relaterat till produkterna. För dimensionerande produkter som förtagningslådor, UFO, etc. tillhandahåller vi typgodkännande och dimensionerande laster.

Mjukvara

Celsa tillhandahåller mjukvara för förteckning av armering samt insticksprogram till Tekla Structures för att förenkla armeringsinformation och armeringsförteckningar. Läs mer om vår mjukvaror Q-armering, QR och QR4Tekla.