Certifikat


Miljövarudeklaration armering

Celsa Steel Service har en av världens renaste processer för tillverkning av armeringsstål. Deklarerade 370kg CO2 per ton armering enl EPD International.

Lenton - Rise

Typgodkännande – Lenton armeringsskarvar

ISO 9001, stålverket

Miljöcert. ISO 14001, stålverket

OHSAS 18001, stålverket

Nordcert SBS-certifikat, Mo i Rana

Produktcertifikat för varmvalsad armering i form av rakstål och kam i ring.

ISO 9001, CSS AB

ISO 9001 certifikat för Celsa Steel Service AB

Miljöcert. ISO 14001, CSS AB

Nordcert SBS-certifikat, Celsa Steel Service
Produktcertifikat för armeringsprodukter som är vidareförädlade på Celsa Steel Service.