EPD International


Celsa Steel Service EPD är registrerad hos EPD International i Sverige. Det finns ett flertal olika EPD program i Europa. EPD International är öppen för alla olika typer av produkter och tjänster och var ett av dem första programmen för miljödata och även en förebild för hur standardiseringsarbetet utvecklats i Europa inom miljöområdet.

EPD International