Startsidan » Kvalite och miljö » Miljön i fokus

Miljön i fokus


Celsa Steel Service kan som en av de första armeringsleverantören och producenten i Europa presentera en miljödeklaration, EPD (Environmental Product Declaration), för sina produkter. Miljödeklarationen är utförd av en oberoende tredjepart. Läs mer om miljödeklarationer.. Celsa Steel Service kan liknas vid en stor återvinningsindustri där metallskrot ifrån bilar, armering och fartyg smälts ner och blir till nytt förstklassigt och miljödeklarerat armeringsstål.

”An environmental declaration, is defined, in ISO 14025, as quantified environmental data for a product with pre-set categories of parameters based on the ISO 14040 series of standards, but not excluding additional environmental information”

I takt med att bostäder och andra konstruktioner går mot noll-utsläpp under sin drifts-/bruksfas blir det under kommande år intressantare att titta närmre på hur de inbyggda materialen påverkat miljö vid sin framställning.

För frågor gällande miljödeklarationen kontakta: Thomas Eriksson 035 – 15 41 04

Läs miljödeklarationen av Celsa Steel Services armeringsstål i sin helhet på EPD International

Skrot skeppas till stålverk i Mo. Skrotet blir till armeringsstål på rulle (i bilden till höger) och rakstål som skeppas till Halmstad där det bearbetas till färdiga armeringsprodukter. Kretsloppet är slutet.