Vision, mission och värdegrund

Celsa Group är en av Europas största stålproducenter med huvudkontor i Barcelona och med flera stålverk i Europa.

I koncernen ser vi dig och dina medarbetare som den viktigaste komponenten i vår strävan efter en cirkulär produktion, ekonomi och miljö. För att nå dit kännetecknas ditt och dina medarbetares arbete av värdeorden innovation, kreativitet, samarbete, ärlighet, ödmjukhet och passion.