Celsa Steel Service driver aktivt utvecklingarbete för att minska armeringens totalkostnad. Utvecklingsarbetet utgår ifrån mer än 40.000 (kontinuerligt ökande) mätningar ute på arbetsplatser runt om i Sverige. Notiser görs om hur armeringen används, förflyttas och lagras minut för minut under flera veckors arbetstid.Läs rapporten ”Vad kostar leveransen egentligen? Ett exempel för armeringsprodukter” i sin helhet

Tillsammans med armerare, arbetsledare och platschefer analyseras insamlad och sammanställd data. Förslag och idéer om hur man kan minska olika sorters slöseri och öka produktiviteten ventileras och man kommer fram till åtgärder. Celsa Steel Services verksamhetsutvecklare påbörjar därefter implementeringen av åtgärder.

Diagrammet ovanför presenterar resultatet av 40.000 mätningar och berättar hur armerarens arbetstid fördelas på olika aktiviteter. Celsa Steel Service erbjuder mervärdestjänster som bl.a.:

  • Färgsortering för minskat behov av sortering
  • Kvalitetskontroll av konstruktörshandlingar genom 3d-modellering (en del av vårt BIM arbete)
  • Utvecklad färgmärkning för snabbare identifiering
  • Rådgivning om produktval
  • Klockslagsleveranser
  • 3d-modeller av armeringen till arbetsplatser för ökad förståelse, minskade missförstånd och minskad tid för arbetsplanering och ritningsläsning
  • Digital mottagningskontroll
  • Webbaserade verktyg för projekt- och förteckningshantering

Är Ni intresserade av mer information om hur armeringen påverkar projektets totalkostnad eller är ni intresserade av att vi gör tidsstudier på ditt projekt eller har Du kanske tips eller idéer om hur Celsa Steel Service kan utveckla sina produkter och tjänster?

 

Kontakta: Thomas Eriksson, 070-9384104