Nu finns miljödeklarationen för vårt armeringsstål på svenska. Med 360kg CO2 ekv/ton producerat armeringsstål tillhandahåller vi Europas renaste armering. I takt med att stora beställare, som t.ex. trafikverket, sätter högre miljömål, hjälper vi våra kunder att nå dessa mål samtidigt som vi tillsammans styrker vår konkurrenskraft genom beslut som främjar kommande generationer och hållbar utveckling. Läs mer om vårt miljöarbete.

Liknande artiklar