Ny uppdaterad EPD för armering


EPD_small_noletters
Celsa Steel Service publicerar en ny Environmental Product Declaration (EPD) för sina armeringsprodukter för betongbyggnad. Detta är en fullständing uppdatering av EPD enligt ISO 14025 och EN 15804 från vagga till grind, men nu finns även transportavstånd från fabrik till byggarbetsplats inkluderat (modul A4).

En EPD visar på transparent sätt vilken miljöprestanda som produkterna har i ett livscykelperspektiv och utnyttjas i allt större grad hos våra beställare vid byggandet av certifierade hus, men även i större anläggningsprojekt. EPD är också ett kommunikationsverktyg gentemot intresserade målgrupper för att visa vår miljöprestanda.

För Celsa har det varit viktigt att kunna visa en miljöriktig produktion av armeringsstål med EPD som ett komplement till miljöredovisning genom ISO 14001 och EMAS. Inom stålframställningen i Mo i Rana i Norge har CELSA Nordic också gjort stora investeringar som gör stålverket mycket effektivt. Till detta hör allt från förvärmning av skrot till rening av gaser men även den tilltagande användningen av restprodukter från närliggande industrier för bland annat uppvärmning. Läs om detta och mycket mer i EPD.

Celsas EPD är registrerad hos EPD International. Läs den här


Kommentarer inaktiverade.