Vi lever i en tid som kan liknas vid undantagstillstånd och vi har redan blivit tvingade att ändra mycket I vår tillvaro för att hantera denna världsomspännande kris. Regeringar runtom i världen vidtar exceptionella åtgärder för att begränsa spridningen av detta virus genom att begränsa social kontakt. Huvudmålet med dessa åtgärder är att hjälpa sjukvården med att kunna hantera den ökade mängden personer med allvarliga tillstånd orsakade av viruset. Det är kritiskt att vi har tillräcklig kapacitet på sjukhusen för att kunna ge god vård åt dem som behöver det mest.

För oss på Celsa, för våra familjer, för våra kunder, leverantörer och alla som arbetar tillsammans med oss, är det bästa vi kan göra att vi alla agerar ansvarsfullt och vidtar alla åtgärder vi kan för att begränsa spridning av viruset. I den andan vidtog Celsa i förra veckan en mängd åtgärder i verksamheten runt säkerhetsavstånd, kontakt mellan skift i produktion och hemmakontor för samtliga som har möjlighet.

Vi kommer att leva under dessa omständigheter under en period nu, så det är viktigt att vi lär oss hantera denna nya situation och att vi samtidigt stöttar vårt samhälle med att komma igenom denna gigantiska utmaning. Det betyder därför också att vi måste göra vårt yttersta för att hålla Celsas verksamhet igång.

Detta kräver insatser och flexibilitet från oss på Celsa, men som vi har bevisat förut så är vi beredda för denna utmaningen också. Idag vet vi inte hur situationen kommer att utveckla sig, men ni kan lita på att vi på Celsa kommer att lägga all vår kraft och fokus på att förse våra kunder med det behov av armering som den Nordiska byggindustrin har.

Liknande artiklar