Lyssnade du på podden ”Veckans samhällsbyggnad” och blev nyfiken på oss?

Kul att du hittade hit! Prenumerera gärna på våra nyhetsbrev och läs mer om våra tjänster och produkter.

Om ”Veckans samhällsbyggnad”

Veckans samhällsbyggnad är en oberoende podcast där Nima Assadi (civilingenjör och konsult inom verksamhetsutveckling och samhällsbyggnad)  håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom samhällsbyggnad.

Podden finns tillgänglig via Itunes Podcaster, Spotify, Acast, Soundcloud, m.fl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbreven behandlar allt om armering och betongkomplement. Tips/tricks, miljö- och klimatlagar,  smarta armeringslösningar med mera. Våra nyhetsbrev utkommer några gånger per år.

Klimatsmart armering

För miljöns skull måste världens växthusgasutsläpp minska. Byggsektorn står för ca en femtedel av Sveriges CO2e-emissioner. Därför är det viktigt att välja byggmaterial med ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Celsas armeringsstål genererar 373 kg CO2e / ton tillverkad armering. Snittet för europeiskt armeringsstål är 1000 kg enligt World Steel Organisation.

 

EPD 2021 för armeringsstål

Vad blir byggprojektets ”kg CO2e/m2 bruttoarea”?

Från och med januari 2022 införs en obligatorisk klimatdeklaration som skall uppvisas mot Boverket. Denna ska redovisa nya byggnaders klimatpåverkan. Värdena för olika byggmaterials klimatavtryck hämtas från Boverkets klimatdatabas eller från leverantörens EPD om sådan finns.

Boverkets schablonvärden är högre än de som redovisas i en EPD. Syftet är att sätta press på tillverkarna att ta fram en så miljövänlig produkt som möjligt. Att välja en leverantör som tillhandahåller en EPD är därför oftast att föredra. 

Prefabricerad och förädlad armering sparar både tid och förbättrar arbetsmiljön.

Att montera armering för hand på byggarbetsplatsen är något som både tar tid och sliter på kroppen. Celsas prefabricerade armeringskonstruktioner som till exempel pålfundament, rullarmering, hissgropar – är bara att lyfta på plats (eller rulla ut).

Hissgrop

Betongkomplement i samma leverans som armeringen.

Vi erbjuder ett komplett sortiment av betongkomplement. Förtagningslådor, vattentäta membran, najmaskiner, armeringsdistanser och mycket mer. Smidigt att få specat och levererat tillsammans med armeringen.