En liten sektion av en 240 meter lång "korridor" i tre plan. På bilden syns ca 40 stycken pelare/balkar av totalt 260 stycken.

Samarbete och stenhård leveransplan byggde ny lackeringshall

Karosserifabriken i Torslanda hade vuxit ur kostymen och behövde byggas ut. Lösningen blev en tillbyggnad i tre plan med en höjd på 30 meter och längd på hela 248 meter. Denna anrättning krävde 260 prefabricerade betongpelare och betongbalkar, de största på ca 30 ton och 17 meter. Helst kompletta och klara, bara att lyfta på plats och förankra. Frågan var —  vem kunde leverera dessa?

På ritbordet ser det ganska enkelt och självklart ut. Betongpelare med balkar som bär upp en byggnad i tre plan. En 248 meter lång jättekorridor som snart sjuder av liv och ingår i en komplex produktionskedja. Inklämd på en tomt som inte direkt badar i byggyta.

Prefabpelare – vad är utmaningen?

När väl pelarna och balkarna sitter på plats ser det kanske inte så märkvärdigt ut. Vad är grejen? Tja – skala upp det till 260 stycken element — de största på 16,5 meter och ca 30 ton — då blir utmaningen och wow-faktorn lite större.

Tillverkningen kräver många inblandade aktörer. Grunden i en pelare är själva armeringen. Denna består av kapad, bockad och svetsad armering som blir till en armeringskorg (armeringsbalk). Denna armeringskonstruktion kompletteras med ingjutningsgods. Sedan gjuts hela härligheten in i betong. Slutligen transport och montering. Multiplicerat med tvåhundrasextio. Puh…

Volvos lackhall, Torslanda

Det börjar med planering. Och armering.

Leveransplanen är både kung och diktator.

Första arbetsmomentet är att prata ihop oss med alla inblandade. Inför ett sådant här projekt finns mycket att bena ut för att kunna fastställa en leveransplan.  Beställningen från kunden innebar stora volymer och komplexa ritningar. Det hela kompliceras av kravet på väldigt punktliga leveranstider. Rätt pelare vid rätt tid. Leveransplan och leveransordning är nyckelorden.

Samordningen blev en utmaning

Projektet engagerade många aktörer  ̶  konstruktören, teknikavdelningen, två av Celsas produktionsanläggningar, Peikko som extern leverantör av ingjutningsgods, extern varmförzinkning och inte minst två betonggjuterier.

Detta samarbete resulterade att Celsa Steel Service kunde leverera ca 260 stycken pelare och armeringsbalkar  ̶  alltifrån 1.6 till 3 ton  ̶  med förmonterat ingjutningsgods från Peikko.

Anders Melin – Försäljningschef, Peikko Connections:

”Att vara en del i detta projekt med Peikko PEC® pelarskor, samt HPM®- och PPM® grundskruvar var väldigt hedrande, men det var rätt produkter för projektet. Vi var en del i processens gång, och nu kan vi konstatera att resultatet är till allas belåtenhet, både hos vår kund Celsa Steelservice som hos slutkunden.

Vi arbetade med snäva tidsramar, där vi tillsammans med Celsa Steelservice hade kontinuerlig dialog för att hålla projektets tidsramar. – Det är lättare att genomföra ett projekt som detta när kommunikationen är rak och enkel .”

Gjutning av prefabpelare
Vibrering av betong. Ett enkelt men ack så viktigt moment. Inga "sork-hål" här tack!

Nästa steg – gjutning

Nu ska armeringskonstruktionen kläs i en sober kostym av betong. Uppdraget föll på Kilanda Betong AB (Kilanda) och Kvarnbäckens Betongfabrik AB (Kungsbacka).

Vi besökte Kilanda Betong för en rundvandring. Gjuteriets vardag ägnas mestadels åt gjutning av väggar och trappor. Så arbetet med pelarna innebar en del utmaningar. Speciellt med tanke på kravet av leveranstider.

Bland annat måste gjutformarna gjutas först (snacka om ”hönan och ägget”) och arbetsyta dedikeras. Det är ju trots allt långa bjässar på 16 meter som tar mycket utrymme i anspråk. Kilanda var tacksamma över att Celsa Steel Service förmonterat ingjutningsgodset. Endast mindre justeringar krävdes inför gjutningen.

Trots det höga tempot med leveranserna, flöt arbetet på bra. Flaskhalsarna parerades, och någon längre temporär förvaring av elementen förekom inte.
Armering – in. Betongpelare – ut!

Montering på byggarbetsplats –  karosserifabriken i Torslanda

På byggarbetsplatsen i Torslanda tornar bygget upp sig. 30 meter högt, 19 meter brett, och hela 248 meter långt. Inklämt på en ganska så begränsad yta och nära granne med befintlig byggnad.

Sebastian Andersson, projektledare på Prefabsystem Syd:

”Med tanke på omfattningen av projektet fanns det ytterst få aktörer att vända sig till i Sverige. En utländsk aktör var det inte tal om, då det hade blivit problem med ledtiderna och transporter.

Utmaningar? De består främst i de korta ledtiderna i projektet, vilket ställt krav på aktörerna att arbeta effektivt. Det har även varit lång leveranstid på en del material på grund av världsläget. Ingjutningssgods som tidigare tagit någon vecka har nu betydligt längre leveranstid.

Men lösningen med ett tätt samarbete med olika lokala aktörer har funkat bra. Det har varit en del småjusteringar under vägen men det får man räkna med i denna typ av projekt.”

En tillsynes nöjd projektledare. Sebastian Andersson - Prefabsystem Syd.

Vi hjälper mindre aktörer att tackla stora jobb.

Med samarbete och planering kan stordåd utföras.  Inget jobb är för stort när Celsa Steel Service bidrar med med prefabricerade armeringselement och ingjutningsdetaljer. Kontakta oss, så berättar vi hur vi kan hjälpa till.

Prefabricerad armeringskonstruktion

Liknande artiklar