Armeringsbalk är modulanpassad och mycket måttnogrann.

Svetsade knutpunkter ger mycket god förankringsförmåga, inte minst i lättballastbetong. Balken kan tillverkas i följande material, format och behandlingar:

 • Höjd: 80-300 mm
 • Bredd: 70-110 mm (undre tråd 5-8 mm) / 80-110 mm (undre tråd 9-12 mm)
 • Längd: 1-12 m
 • Diagonaltråd: Slätstål (Sds500) 5-7 mm
 • Övre tråd: Slätstål eller kamstål 5-12 mm
 • Undre tråd: Slätstål eller kamstål 5-12 mm
 • Behandling: Obehandlad (standard) eller rostskyddad
Armeringsbalk

Beteckning av armeringsbalken

SB-balken beteckning beskriver balkens utformning.

Beställningsexempel: SB 42M 865-140

 • SB står för typ
 • 42 M står för 4,2m längd
 • 865 = diameter i övertråd, diagonaler och undertrådar
 • 140 = höjden i mm exklusive förhöjning vid knutpunkterna.

Användningsområde

Utöver följande användningsområden används armeringsbalken med fördel som stabil distansering av tung rullarmering.

Spännarmerat plattbärlag

Celsa Steel Service armeringsbalk är mycket lämplig i spännarmerade plattbärlag. Plattbärlag ger minimala formkostnader, snabbt montage, färdig underyta och enkelt installationsarbete.

Slakarmerat plattbärlag

SB-balken används till förstyvning och lyftanordning i plattbärlag.

Armering för lättbalastbetong

För användning i lättballastbetong finns rostskyddad armeringsbalk. Tack vare svetsade knutpunkter är förankringsförmågan mycket god.

Grundbalk av betong

Grundbalk av betong med Celsa Steel Service armeringsbalk kan anpassas för alla upplagsfall.

Balk över fönster, dörrar och pelare

Armeringsbalken används i balkar över dörr- och fönsteröppningar samt i pelare.

Ribb-bjälklag

I ribb-bjälklag till tak, altaner och garage används armeringsbalken tillsammans med våra armeringsnät.