Armeringsstöd/nätstöd distanserar armeringslager till rätt höjd i konstruktionen.

Prefabricerade armeringsstöd används till alla armerade konstruktioner. Stöden kan enkelt kapas till kortare längder på arbetsplatsen. Armeringsstöden finns i tre versioner: ”lätt”, ”grov” och ”höga”.

Distansering av nät

ÖK-nät dim øAvst. mellan stöd aAntal stöd
mmmst/m2
5,0-6,00,51,0
7,0-9,00,60,8
*10,0-12,00,70,6
*Vid tråddiametrar ≥ 10mm, kan nätstöden dras isär 0,4m i stödets längsled.
Nätstöd - armeringsdistans av stål
Nätstöd lätt
Grova nätstöd - armeringsdistnas i stål
Nätstöd grov
Höga nätstöd
Höga nätstöd

Distansering av enskilda stänger

Riktvärde för avstånd mellan armeringsstöd.

ÖK-arme. dim øAvst. mellan stöd aAntal stöd
mmmst/m2
84001,3
105001,0
126000,8
168000,6
2010000,5
2512500,4
3216000,3
Riktvärden vid 2m längd

Vilken höjd ska det vara på distanserna?

Utgå från betongplattans tjocklek. Subtrahera med tjockleken på täckskikten och armeringsnätens höjd. Det som blir kvar är lämplig höjd på nätstöden.

Formel:
(Tjockleken på betongplattan) minus (täckskikt underkant) minus (täckskikt överkant) minus (armeringsnät tjocklek underkant) minus (armeringsnät tjocklek överkant) = lämplig höjd på nätstöden.

Hur räknar jag ut tjockleken på armeringsnätet?
Multiplicera stängernas dimension i armeringsnätet med två.

Exempel på höjd för armeringsnät Ø10: 10 x 2 = 20 mm.

Vad är höjden på täckskiktet?
Täckskiktets tjocklek anges i de Allmänna Föreskrifterna som följer med konstruktionsritningarna.

Principsskiss för uträkning av höjd på armeringsstöd/nätstöd