Startsidan » Produkter » Armeringsstöd

Armeringsstöd
Se armeringsstöd i vår webbshop →
Distans- och bockstöd distanserar armeringslager till rätt höjd i konstruktionen. Prefabricerade stöd används till alla armerade konstruktioner. Stöden kan enkelt kapas till kortare längder på arbetsplatsen.

Distansering av nät

ÖK-nät dim ø Avst. mellan stöd a Antal stöd
mm m st/m2
5,0-6,0 0,5 1,0
7,0-9,0 0,6 0,8
*10,0-12,0 0,7 0,6
*Vid tråddiametrar ≥ 10mm, kan nätstöden dras isär 0,4m i stödets längsled.

Riktvärde för avstånd mellan armeringsstöd.

ÖK-arme. dim ø Avst. mellan stöd a Antal stöd
mm m st/m2
8 400 1,3
10 500 1,0
12 600 0,8
16 800 0,6
20 1000 0,5
25 1250 0,4
32 1600 0,3
Rikvärden vid 2m längd

Distansering av enskilda stänger

Riktvärden för avstånd mellan armeringsstöd.