Bockstöd distanserar armeringslager till rätt höjd i konstruktionen.

Prefabricerade bockstöd används främst i platsgjutna valv för inomhusmiljö. Stöden kan enkelt kapas till kortare längder på arbetsplatsen. Plastfötterna eliminerar risken för rostgenomslag.

Miljöbedömningar

Basta: Basta
Byggvarubedömningen: Accepteras

Bockstöd

Bockstöd – för ”belamrade” konstruktioner

Bockstöd lämpar sig särskilt väl vid konstruktioner som rymmer många rördragningar och används med fördel som distans mot hårt underlag, stålform, plyfa, etc.

  • Längd 2400mm
  • Höjdtolerans ±5mm
  • Plastfötter
  • Buntas 10st/knippe, resp 100st/bunt

Höjd, mm Vikt, kg
<150 2,30
160-190 2,40
200-240 2,80
250-290 3,00
300-340 3,30
350-390 3,50
400-440 3,80
450-490 3,90