Prefabricerade armeringskorgar sparar tid och förbättrar arbetsmiljön.

Prefabricerade armeringskorgar består av en eller flera klippta och bockade armeringstänger som fixeras/monteras genom svetsning eller genom najning.

Armeringskorgens storlek och vikt begränsas endast av transportförutsättningar och arbetsplatsförutsättningar dit korgarna levereras. Korgarna kan förses med ingjutningsgods och levereras kompletta med alla betongkomplement monterade och formbeklädda.

Formbeklädd armering

Ett urval av våra prefabricerade armeringslösningar. Färdiga att lyftas på plats.

Vem vann? Vi lät Celsas färdigsvetsade komponenter duellera mot ILF (iläggsfärdig armering) Vilka var skillnaderna i avseende på montagetid, arbetsmiljörisker, materialkostnad och arbetskostnad?

Nio anledningar att använda prefabricerad armering

Snabbare läsning av armeringsritningar

Tillsammans med armeringskorgarna som skräddarsytts efter dina behov levereras pedagogiska montagebeskrivningar i 3D. Komplicerade armeringsritningar i 2D är ett minne blott.

Mindre sökande efter armeringslittera

Varje enskild armeringskorg kan utgöras av uppemot 15 olika armeringslittera som annars skulle legat i en hög med andra armeringsjärn på arbetsplatsen eventuellt täckt av snö eller annat byggmaterial.

Tidsbesparing armeringsarbete

Inläggningshastigheten för prefabricerade armeringskorgar varierar mellan 1.000 – 10.000 kg/mantimme jmf. med klippt och bockad armering ligger runt 60 – 150 kg/mantimme.

B-soffa
Montering av B-soffa.

Ökad kvalitet på armeringsarbetet

Armeringskorgarna monteras i jiggar i Celsas verkstäder där förutsättningarna är de bästa för att hålla så när som millimeterprecision vilket ska jämföras med förutsättningarna på arbetsplatsen. Celsa tar fullt ansvar för att korgarnas utformning motsvarar de förutsättningar som finns på arbetsplatsen och de konstruktören givit.

Färre förflyttningar av armering

Vid armeringsarbetet med klippt och bockad armering förflyttas armeringen mellan flera olika mellanlager innan den slutligen monteras. Prefabricerade armeringskorgar levereras och lossas på arbetsplatsen. Vid nästa lyft sätts korgen direkt i gjutformen.

Förbättrad arbetsmiljö

Klippt och bockad armering eller ILF (inläggningsfärdig armering) är möjligtvis en av de sämsta produkterna att arbeta med på en arbetsplats. De flesta armerare har någon gång känt eller känner ständigt av värkande axlar, ryggar, handleder eller knän. Prefabricerade armeringselement lyfts på plats med hjälpmedel.

Brist på armerare

Idag råder brist på kunniga armerare som läser ritningar, förstår den klippt och bockade produkten och vet hur arbetet måste planeras för att genomföras rationellt. Prefabricerade armeringskorgar är en enkel produkt som vem som helst utan tidigare erfarenhet av armeringsritningar eller armeringsarbete kan montera.

Minskat armeringsspill / avfall

En armeringskorg innehåller exakt den armeringen som behövs och är alltid skräddarsydd för att räcka till ett givet område. Vid användning av andra armeringsprodukter blir det alltid spill och onödigt avfall som både belastar ekonomi och miljö.