Klicka på bilden eller rubriken för att öppna broschyren i PDF-format. Högerklicka på bilden eller rubriken för att spara/ ladda ner broschyren.

Broschyr om armeringstillbehör och betongkomplement
Betong- och armeringstillbehör

Betongdistanser, vattentätning, formstag, plastdistanser, förtagningslådor m.m.
Se vår shop →

Broschyr armering - lagersortiment
Lagersortiment och tillämpning

I broschyren hittar du vårt standardartikelsortiment och enhetsvikter.

Broschyr - rullarmering
Rullarmering

Den mest rationella armeringsprodukten. För ökad produktivitet och arbetsmiljö.

Broschyr - färglossning
Färglossning

Förenkla och spara tid vid din armeringsleverans.

Broschyr - najmaskin från Tjep
Najmaskin från Tjep

Naja snabbare och hårdare med den nya generationen najomater från Tjep.
Najmaskiner i vår shop →

Broschyr - armerat och klart
Armeringssortiment - entreprenad

Lagernät, rakstål, specialnät, rullarmering, svetsade element, distansstöd, balk, sorteringstjänster, specning, färglogistik m.m.

Miljö armering - broschyr
Miljövarudeklaration armering

Celsa Steel Service har en av världens renaste processer för tillverkning av armeringsstål.

Broschyr - Svensk armering
Svensk Armering 2002

I broschyren hittar du bl.a. anvisningar för förteckning av armering.

Broschyr - överkantsarmering
Överkantsarmering

BM-matta och sparstöd underlättar montering av överkants-armering.

Broschyr - armeringsstöd
Armeringsstöd

Distansstöd och bockstöd används för att distansera armering i olika lager.
Armeringsstöd i vår shop →

Broschyr - armeringsbalk
Armeringsbalk

Armeringsbalk till plattbärlag och balk.

Broschyr - UFO
UFO - genomstansnings-förstärkning

UFO minskar behovet av armering för genomstansning i plattor. UFO i vår shop →

Broschyr - armeringnät
Armeringsnät

Väggnät, bockade nät, rostfria nät, standardnät, skarvnät, sparnät, nät för alla tillämpningar!

Belagd armering

Plastbeläggning av armering, förstärkningsstänger och dymlingar.

Broschyr - ILF
Inläggningsfärdig armering

Information om ILF, bockningsradier, nominell diameter, mm.

Mekanisk skarv

Mekaniskt skarvad armering och olika kopplingar.
Armeringskopplingar i vår shop →

Broschyr - Lenton
Mekanisk skarv - Lenton

Mekaniskt skarvad armering med Lenton.
Lenton i vår shop →

Broschyr - monterad armering
Svetsade korgar

Exempel och stålegenskaper.

Broschyr - plattor på mark
Plattor på mark

Dimensioneringsexempel och äldre anvisningar

Broschyr - armeringsringar
Armeringsring och spiral

Armeringsring och armeringsspiraler.

Broschyr - vägarmering (och flygfält)
Väg- och flygfältsarmering

Exempel och användningsområden. Ökad livslängd med vägarmering.

Broschyr - varmvalsad armering
Varmvalsad armering

Materialegenskaper, märkning, produktionsmetoder, kolhalter, dimensioner m.m.

Notera att produktbroschyrerna inte är uppdaterade i avseende på nya stålbeteckningar och hänvisningar till gällande normer för dimensionering av armering.