Rationell armering

Väggar – bottenplattor – farbanor – kort byggtid – arbetsmiljö – stor mängd armering

Hur ska dessa parametrar sammanvävas på ett bygge?

Rulla ut armeringen! Systemet är ett tyskt patent och heter BAMTEC®. Celsa Steel Service AB svarar för tillverkning och leverans i Sverige och har agenturen för BAMTEC® i Norden.

Systemet bygger på att armering punktsvetsas i tunna plåtband på rätt inbördes avstånd mellan stängerna. Bamtec-rullen skräddarsys sålunda exakt efter konstruktörens ritningar med järn avkortade för håltagningar, förskjutna och anpassade till momentkurvan och med rätt diameter och inbördes avstånd.

Armeringsrullarna levereras i enheter på upp till 1,5 ton. När rullarna ska monteras, tar det ca 5-20 minuter att passa in rullen på rätt ställe och rulla ut armeringen. 1,5 ton på 5-10 minuter motsvarar således en metodtid på 12 ton/timme eller 0,08 timme/ton. Rullarmeringens metodtider är bara en bråkdel av vad man normalt kalkylerar med. Celsa Steel Service AB verkar för att öka kunskapen om rullarmering och dess fördelar både gentemot entreprenörer, konstruktörer och beställare.

BAMTEC-systemet passar lika bra för armering av plattor som av väggar. När det används som väggarmering rullas två mattor i kors och najas ihop på marken. Armeringsenheten är sedan klar för att lyftas på plats med ett lyftok eller med vanlig stropp.

Ergonomiskt betyder rullarmering att det ofta tunga armeringsarbetet underlättas och därmed minskar förslitning i rygg och axlar.

Stängerna fixeras på tunna plåtband i BAMTEC-maskinen
"Har man engång provat finns inget annat alternativ" Janne Blom, armerare på JM