Rationell armering

Utmattningsbelastade konstruktioner – svetsning ej tillåten – broar

SpinnMaster – Rationell armering i utmattningsbelastade konstruktioner där svetsning inte är tillåten.

En rulle på 1.5 ton armering läggs ut på 10-20 minuter, beroende på rullens storlek och komplexitet. SpinMaster är en variant av rullarmering som är speciellt anpassad för utmattningsbelastade konstruktioner som broar, tunnlar och P-däck där svetsning inte är tillåtet.

Rullarmering består av ett antal raka stänger i en riktning som är fixerade med exakt rätt centrumavstånd. De inbördes stängerna i rullen kan varieras fritt vad gäller dimension, kvalitet, längd och placering för att anpassas till ursparningar och erforderlig armeringsarea. Varje rulle väger maximalt 1.5 ton och rullas ut som en matta av två man.

Produkten lämpar sig speciellt bra över stora ytor med armeringsdimensioner över 12 mm. Dessutom är systemet en rationell lösning vid armering av väggar.

 

Enskilda stänger najas vid varandra