Klimatsmart armering för vindkraftsparker.

Vad vore ett klimatsmart byggprojekt utan klimatsmart byggmaterial?

Inte så trovärdigt enligt oss. Miljötänket bör genomsyra HELA värdekedjan, inklusive valet av byggmaterial. Celsas armeringsstål är marknadens mest klimatneutrala och hjälper vindkraftsparken att nå miljömålen.

Celsa som leverantör av armering innebär:

 • Anpassade leveransvolymer efter vindkraftsfundamenten.
 • Alltid öppna bilar för lättare lossning.
 • Möjlighet med kranlossning för lättare hantering.
 • Behjälpliga chauffören med lossning.
 • Full skyddsutrustning.
 • Svensktalande chaufförer.
 • Avisering och kommunikation inför leverans.
 • Flexibla leveranser tack vare närmre avstånd.
 • Beprövad färgmärkningsstrategi.
 • Snabbare feedback vid revideringar av produktion och marknad.
 • Erfarenhet av vindkraft med personlig kontakt.
 • Klimatsmart stål med EPD.
 • Samleverans av betongkomplement tillbehör.
 • Leveransplan som vi upprättar tillsammans med arbetsplatsen efter önskemål.
 • Tillverkning i Sverige.