I QR kan du förteckna armering, organisera armeringsförteckningar, dela projekt med andra projektdeltagare mm. QR är uppföljaren till Q-armering.

Kvalitetssäkrande
I QR är all armeringsinformation alltid uppdaterad och alltid tillgänglig för projektets olika aktörer. QR håller koll på att de produkter som förtecknas verkligen går att tillverka.

Förenklande
I QR organiseras projektet i olika projektdelar som ordnas efter färg och arbetsstatus. Användaren ser snabbt vilka tillgängliga stålsorter, dimensioner och artiklar som finns att välja mellan.

Tidsbesparande
I QR organiseras projektet i olika projektdelar som ordnas efter färg och arbetsstatus. Användaren ser snabbt vilka tillgängliga stålsorter, dimensioner och artiklar som finns att välja mellan.

Organisera
Organisera armeringsförteckningar efter olika projektdelar/arbetsområden och styr hur armeringens ska märkas och levereras.

Organisera
Organisera armeringsförteckningar efter olika projektdelar/arbetsområden och styr hur armeringens ska märkas och levereras.

Dela information
Bjud in andra QR-användare till ditt projekt för att dela armeringsförteckningar, uppladdade filer, anteckningar och leveransplaner med varandra.