API Dokumentationen används för att utveckla integreringar mellan QR och andra databaser. QRs databas kan kommunicer med andra databaser för att utbyta information som t.ex. förteckningslistor, orderinfromation, produktionsstatus, mm.
Information om QR:s API hittar du här: https://qrapi-se.gcelsa.com/help