01: Installation av QR

Publicerad: 2013-10-01

Guiden beskriver systemkrav och vilka inställningar som behövs göras i Internet Explorer för att kunna börja använda QR

02: Förteckna armering i QR

Publicerad: 2014-11-18

En kort genomgång av hur man kommer igång med att förteckna/speca armering i den senaste versionen av Q-armering, QR.

03: Dela armeringsprojekt i QR mellan olika användare

Publicerad: 2014-11-19

I QR kan ett projekt med armeringsförteckningar delas mellan flera olika QR-användare för att förenkla informationsdelning och undvika dubbelarbete och missförstånd.

QR för Impact Reinforcement

Publicerad: 2015-11-25

Skapa dina armeringsförteckningar med några snabba musklick i Impact Reinforcement.

QR4Tekla: Exportera armering från Tekla till QR

Publicerad: 2014-11-18

Instruktionsvideon beskriver hur man jobbar med insticksprogrammet QR 4 Tekla för att organisera och förteckna sin armering och exportera den till QR. Väl i QR kan armeringen enkelt leveransplaneras och beställas från armeringsleverantören.