Det är bråda tider för alla som vill bygga hallar för den snabbväxande sporten padel. I april får Härnösand en nybyggd hall i idrottsområdet Högslätten, men det var med nöd och näppe som Ellextre Entreprenad hann gjuta betongplattan innan snön kom.

Lösningen var Celsa Steel Service prefabricerade rullarmering – som bidrog till att spara in tid och tunga lyft.

När allt var klart för byggstart stod vintern i farstun. Beställaren, WY Fastigheter, ville inte förlora någon tid och byggentreprenören Ellextre ville inte riskera att bli stoppade av snön. Då trädde Celsa Steel Service in som partner med sin rullarmering och betongkomplement.

”Vintern jagade oss i hälarna”, säger Peter Nehrer, VD för Ellextre. ”Vi provade med rullarmering. Det gick fort att rulla ut, flera gånger snabbare än att lägga mattor.”

Peter Nehrer konstaterar att användningen av lättarbetad rullarmering innebar att lyftkranen bara behövdes hälften så lång tid och att arbetsmiljön blev skonsammare:

”Ibland är det värt att lägga pengar på material och prefabricering istället för på arbetstid. Det kostar ju att täcka över med presenning eller att skotta bort snö också.”

Peter Nehrer, VD för Ellextre, valde Celsa Steel Service prefabricerade rullarmering för att hinna före snön vid bygget av padelhallen. Han slog samtidigt ett slag för ökad hållbarhet.

Celsa Steel Service arbetar målmedvetet för att vara en aktör som gör skillnad. Företagets tekniska lösningar gör det möjligt för byggbranschen att minska sin klimatpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Koncernen tillverkar sitt armeringsstål av återvunnet skrot och står för ett helhetstänk kring allt från material och vikt till resursanvändning och prefabricering. Ellextre gör i sin tur gärna klimatsmarta materialval, så det föll sig naturligt att kampera ihop.

”Vi försöker också tänka på miljön i alla lägen”, säger Peter Nehrer.

Utöver armering levererar Celsa Steel Service såväl kantbalkar som betongkomplement, som formlösningar med låg kant och låg vikt, som är framtagna för att entreprenörer inte bara ska kunna bygga klimatsmart, utan också på ett snabbt, effektivt och ergonomiskt sätt.

”Rullarmering är skonsamt, för antalet dåliga positioner för ryggen minskar med 75 procent jämfört med när man najar rakstål eller använder ILF, inläggningsfärdig armering”, förklarar Per Lundkvist, regionansvarig Norr på Celsa Steel Service.

Resultatet av matchen mot klockan och snön blev således vinst för såväl miljön som arbetsmiljön. Och bättre ergonomi rimmar fint med förebyggande friskvård i form av padel.

Liknande artiklar