Veidekke har ingått ett nytt två-årigt samarbetsavtal med Celsa Steel Service. Veidekke och Celsa Steel Service har samarbetat kring armeringslösningar i många år. Samarbetet innebär en mycket tät uppföljning av marknad, rationella armeringslösningar, prisutveckling, mm.

Veidekke har varit kund hos Celsa Steel Service i alla tre nordiska länder i många år men detta avtalet innefattar bara Sverige och Norge.

Huvudsaken med ett långsiktigt avtal är att öka konkurrenskraften, välja rätt armeringslösningar och finna de mest kostnadseffektiva och tidsbesparande arbetsmetoderna.

– Vi har stora förväntningar på vad vi kan uppnå för förbättringar och effektiviseringar genom detta samarbetet, inte minst genom VDC-konceptet, berättar inköpsdirektör Björn Martinsen.

Liknande artiklar