Tidsbesparing och hållbarhet med prefabricerade armeringskonstruktioner.

Vi besöker Västerängsskolan i Nybro. Arbetsplatsen som dagen till ära badar i solljus,  ger ett rent och prydlig intryck. Kanske bidrar våra prefabricerade element och vår färgsorteringstjänst till ordning och reda? Vi möter upp Roger Karlsson – arbetsledare på Skanska, för en rundtur runt det prydliga bygget som följer hållbarhetsprogrammet – ”Hoppfullt och hållbart”.
Armering

Prefabricerade armeringslösningar och färgsortering för snabbare byggnation

Celsa Steel Service levererade en flora av tidsbesparande armeringslösningar. Bland annat kompletta prefabricerade armeringskorgar med form. En produkt så komplett att den kan lyftas på plats direkt från lastbilen.

Roger Karlsson, arbetsledare – Skanska – ”Vi är nöjda med Celsa Steel Service redan från första kontakten då vi diskuterade lösningar med kvarsittande form och vad som skulle passa oss bäst.  Till exempel detaljlösningar med  B-soffor – att delarna höll en maxvikt på 40kg med tanke på arbetsmiljön.”

Patrik Persson, regionsansvarig på Celsa Steel Service – ”Detta är ett projekt med hög andel prefabricerade komponenter. Över 90 % svetsat, fundament med form, Celsaform U och inritade betongkomplement. Med andra ord ett projekt som kortar ner arbetstiden och minskar förslitningar på yrkesarbetarna. Dessutom ger det arbetsledningen tid till väsentligare saker i projektet än att köpa in småsaker .”

Kvarsittade, självbärande betongform underlättade formarbetet

Även vår unika betongform Celsaform U fick lovord.
Roger Karlsson – arbetsledare Skanska – ”Våra snickare tycker det är väldigt lätt att jobba med Celsaform U. Likaså markgubbarna. Då kan dom återfylla runt plintar och sulor direkt innan gjutning och behöver inte gå tillbaka en gång till. Det blir dessutom en mycket renare arbetsplats med kvarsittande form och ILF. Det är också bra för arbetsmiljön.”
 

Hållbarhetsfokus med miljöcertifiering

Att minska på utsläppen av växthusgaser är något som prioriteras högt. Projektet formas utifrån Nybro kommuns hållbarhetsprogram – ”Hoppfullt och hållbart” samt Agenda 2030 för hållbar utveckling. Projektet kommer även certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Celsas koldioxidsnåla armeringsstål är en viktig kugge för att nå de uppsatta miljömålen. Likaså den klimatförbättrande betongen som används och andra medvetna materialval. Dessutom återbrukas byggmaterial från den tidigare skolan som låg vid samma plats.

Patrik Persson, regionansvarig på Celsa Steel Service –”Som leverantör av ett av de mest klimatneutrala armeringsstålet på marknaden, bidrar vi med en stor del till klimatbesparingen. Helt i linje med projektets ambitioner”.

Ambitionen är att skolan ska bli ”Syöstra Sveriges mest hållbara (och hoppfulla) skola”. Inflyttning är planerad till augusti 2025.

Liknande artiklar