Tempcore är en så kallad ”termomekanisk” behandling av armeringsstål där stålet kyls i samband med valsning.

För att seghärda armeringsstålet tillsätts kylvatten under högtryck vid valsningsprocessen. Detta är en miljövänligare metod än den äldre metoden då man tillsatte diverse legeringsämnen.

Tempcore-metoden

Vid valsningsprocessen  håller stängerna en temperatur på 1000°C. Dessa snabbkyls med vatten under högt tryck ner till 300°C. Överskottsvärme tränger då ut från stångens kärna till ytskiktet och anlöper martensiten. Armeringsstålet/stången får nu en kärna av perlit och ferrit, en övergångszon samt ett yttre skikt anlöpt av martensit. Det blir seghärdat med andra ord. Armeringsstål framställt med denna metod får egenskaper som tillåter bockning i mycket snäva radier, samt en god svetsbarhet.