Startsidan » Tjänster

Tjänster


Specning

Speca armering

Celsa Teknik skapar produktionsvänliga armeringsspecar från ritningsunderlag i 2D eller 3D. Förslag lämnas på mest rationella armeringslösning, rullarmering, svetsat, eller specialnät.

Läs mer..

3d-modellering och BIM

BIM armering / 3d-modellering

Tjänsten kompletterar specning där en komplett Tekla/3D/BIM-modell skapas utifrån 2D-handlingar. Används i projekt vid speciellt komplicerad armering eller där projektet drivs m.h.a. BIM.

Läs mer..

Inläggning av armering

Inläggning av armering

Köp armeringen inlagd och klar. Lämna över tidplan och ritningar så sköter vi resten.

Armeringsrådgivning

Armeringsrådgivning

Celsa tillhandahåller verktyg, produkter och människor anpassade för den snabbaste och enklaste hanteringen av armering. Spara pengar och tid!

Logistik armering

Färglossad armering

Armeringen kan lossas sorterad och buntad efter färg för att minska sortering och antalet kranlyft på arbetsplatsen.

Läs mer..

Logistik armering

Färgsorterad armering

Armeringen kan levereras buntad efter färg för att minska sortering och förenkla identifiering på arbetsplatsen. Tjänsten kombineras fördelaktigt med färglossning.

Läs mer..

Logistik armering

Klockslagslossning

Armeringen kan levereras vid ett angivet klockslag. Planering och logistik förenklas.

Mottagningskontroll av armering

Digital mottagningskontroll

Med QR Mobile scannas allt på leveransen med en smartphone vid lossning och ett kvitto lämnas på att leveransen är komplett.

Spec-program

Spec-program Q-armering / QR

QR används för att förteckna och speca armering enl. gällande standard. QR är webbaserat och en modern version av Q-armering.

Läs mer..

Planeringsverktyg QR

Planera armerings-leveranser QR

Det webbbaserade verktyget QR används för att förteckna armering, planera leveranser och få översikt över vad som är levererat, beställt och fakturerat.

Läs mer..

QR Open Web API

Armering i realtid QR Web API

Presentera realtidsinformation om din armeringsleverans i en 3D-modell, skicka armeringsbeställningar från Er inköpsportal eller beställ armering direkt från webben.

Läs mer..

Miljövarudeklarerad armering

Miljövarudeklarerad armering

Vårt armeringsstål är miljövarudeklarerat och kommer från vårt stålverk i Norge. Stålverket är ett av världens renaste och ett av få som renar rökgaserna från kvicksilver.