Specning av armering

Speca armering

Celsa Teknik skapar produktionsvänliga armeringsspecar från ritningsunderlag i 2D eller 3D. Förslag lämnas på mest rationella armeringslösning, rullarmering, svetsat, eller specialnät.

Armering - 3D-modell

BIM armering / 3D-modellering

Tjänsten kompletterar specning där en komplett Tekla/3D/BIM-modell skapas utifrån 2D-handlingar. Används i projekt vid speciellt komplicerad armering eller där projektet drivs m.h.a. BIM.

Armeringsrådgivning

Armeringsrådgivning

Celsa tillhandahåller verktyg, produkter och människor anpassade för den snabbaste och enklaste hanteringen av armering. Spara pengar och tid!

Färglossad armering

Färglossad armering

Armeringen kan lossas sorterad och buntad efter färg för att minska sortering och antalet kranlyft på arbetsplatsen.

Färgbricka för armering

Färgsorterad armering

Armeringen kan levereras buntad efter färg för att minska sortering och förenkla identifiering på arbetsplatsen. Tjänsten kombineras fördelaktigt med färglossning.

Klockslagslossning

Armeringen kan levereras vid ett angivet klockslag. Planering och logistik förenklas.

QR-armering

Planera armerings-leveranser med QR

Det webbbaserade verktyget QR används för att förteckna armering, planera leveranser och få översikt över vad som är levererat, beställt och fakturerat.

BIM-ingenjör

Spec-program Q-armering / QR

QR används för att förteckna och speca armering enl. gällande standard. QR är webbaserat och en modern version av Q-armering.

Grönt stål

Miljövarudeklarerad armering

Vårt armeringsstål är miljövarudeklarerat och kommer från vårt stålverk i Norge. Stålverket är ett av världens renaste och ett av få som renar rökgaserna från kvicksilver.

QR-api

Armering i realtid QR Web API

Presentera realtidsinformation om din armeringsleverans i en 3D-modell, skicka armeringsbeställningar från Er inköpsportal eller beställ armering direkt från webben.

Digital mottagningskontroll

Med QR Mobile scannas allt på leveransen med en smartphone vid lossning och ett kvitto lämnas på att leveransen är komplett.