Chauffören kopplar endast armering med lika huvudfärg i samma lyft. Röd och orange armering kan lossas sorterad direkt på rätt inbyggnadsställe eller lagerplats.
Leveransen

Vid lossning av armeringsleveransen kopplar Celsas chaufför endast armering tillsammans med de som har lika färg på huvudmärkningen. Armering som ska användas till olika byggnadsdelar eller arbetsområden kan då hållas isär och onödigt arbete som sortering och leta efter material kan undvikas. Arbetsmiljön förbättras också eftersom tunga ryckande lyft kan undvikas vilket sortering annars innebär.

Leveransegenskaper
Färgbuntad Ingen armering med olik huvud- och underordnad färg stroppas tillsammans
Färglossad Endast armering med samma huvudfärg kopplas tillsammans vid lossning
Effekter på arbetsplats
Mindre tid till sortering Minskad tid för sortering av material på arbetsplatsen
Bättre ordning Bättre ordning och mindre tid för att leta efter rätt armering
Mindre krantid Snabbare internlogistik och mindre krantid
Mer tid för lossning Några minuter längre tid vid lossning av bilen
Upphandling
Pris: 150 kr/ton eller enl. avtal
Förutsättningar: Tjänsten kräver: Färgsortering av armering, färgmärkning av förteckningar, överenskommelse innan specning påbörjas
Kontakt: Regionansvarig säljare