Leveransen

Vid färgsortering buntas/stroppas aldrig armering i olika färger tillsammans. Därför läggs mindre arbetstid på omstroppning, avstroppning och sortering som istället kan läggas på värdefullt monteringsarbete. Tjänsten färglossning kan användas om armeringen färgsorteras.

Leveransegenskaper
Färgsortering Ingen armering med olik huvud- och underordnad färg stroppas tillsammans
Effekter på arbetsplats
Färglossning Om armeringen är sorterad efter färg så kan den lossas färdigsorterad
Mindre sortering Minskad tid för sortering av material på arbetsplatsen eftersom armering inte är blandad i stora buntar
Mindre krantid Ingen extra krantid behövs för att lyfta och dela på stora buntar
Fler stroppar Något fler stroppar används eftersom stora osorterade buntar undviks
Upphandling
Pris: 200 kr/ton eller enl. avtal
Förutsättningar: Tjänsten kräver: Färgmärkning av specar/armeringsförteckningar
Kontakt: Regionansvarig säljare